Website của Nhà bán hàng hiện có cấu trúc: tên-cửa-hàng.myharavan.com


Hệ thống Haravan cho phép Nhà bán hàng thay đổi tên cửa hàng duy nhất một lần sau khi tạo website và với điều kiện là chưa cài đặt bất kỳ ứng dụng nào trên trang ứng dụng của Haravan


Nếu đã cài đặt ứng dụng, Nhà bán hàng phải gỡ bỏ tất cả ứng dụng hiện có.


Lưu ý: Tên cửa hàng trong tên miền khác với tên cửa hàng trong thông tin chung của cấu hình website. Tên cửa hàng không được trùng với bất kỳ tên cửa hàng nào hiện có trong hệ thống Haravan.


Bạn thực hiện như sau:

  1. Từ Trang quản trị ➨ Giao diện ➨ Tên miền.

  2. Ngay vị trí tên cửa hàng.myharavan.com, bạn nhấp vào biểu tượng bút chì, thực hiện sửa đổi.

  3. Trong hộp thoại, bạn điền tên cửa hàng mới.

  4. Lưu lại.