Tài khoản MoMo Business khác với tài khoản cá nhân sẽ không bị giới hạn mức thanh toán tối đa (giới hạn 100 triệu/tháng đối với tài khoản cá nhân). Tài khoản MoMo Business mặc định ban đầu sẽ ở môi trường test (thử nghiệm). Khi Nhà bán hàng và MoMo đã ký hợp đồng xong sẽ tiến hành chuyển qua môi trường thật và sẽ có email thông báo cho merchant.

Bài viết dưới đây hướng dẫn Nhà bán hàng tích hợp phương thức thanh toán qua ví Momo dành cho tài khoản Momo Doanh nghiệp vào Haravan.


Hướng dẫn kết nối cổng thanh toán Momo

Bước 1: Đăng ký tài khoản MoMo

1. Đăng ký tài khoản MoMo Business

Để có thể sử dụng MoMo, trước tiên cần có tài khoản Momo Business. Nhà bán hàng liên hệ trực tiếp với MoMo được đăng ký cung cấp dịch vụ.

Sau khi hoàn tất hợp đồng, Nhà bán hàng được MoMo cung cấp thông tin tích hợp:

  • PartnerCode

  • ACCESS KEY

  • SECRET KEY

Lưu ý:
  • Nhà bán cần chọn vào môi trường Prod để lấy thông tin chính xác
  • Nhà bán hàng bắt buộc phải nhấn vào icon hiển thị ở phía dưới dãy key để copy được đầy đủ đoạn key. Nếu nhà bán hàng không copy đủ đoạn key, khi gắn vào cấu hình kết nối ở Haravan sẽ xảy ra lỗi


2. Tải ứng dụng Momo trên điện thoại

  • Nhà bán hàng vào Google Play (Android) hoặc App Store (IOS) tải ứng dụng MoMo về điện thoại.
  • Đăng ký tài khoản MoMo.

noteLưu ý

Sau khi đăng ký tài khoản với MoMo, tài khoản cần phải được Momo xác thực thì các thông tin tích hợp mới có hiệu lực.


Bước 2: Tích hợp thanh toán MoMo trong Haravan

Nhà bán hàng thực hiện tích hợp thanh toán vào Haravan như sau:

1. Từ Trang quản trị Haravan > Cấu hình > Phương thức thanh toán.


2. Nếu nhà bán hàng chưa thực hiện thêm cổng thanh toán Momo, chọn Thêm cổng thanh toán -> chọn biểu tượng + bên cạnh cổng thanh toán Momo


3. Nhà bán hàng chọn Phương thức thanh toán là Thanh toán online qua ví MoMo.

Xem thêm hướng dẫn kết nối phương thức thanh toán Ví Trả Sau - MoMo


4. Nhà bán hàng điền các thông tin tích hợp:

  • PartnerCode

  • ACCESS KEY

  • SECRET KEY


Gợi ý:
Bạn có thể đặt lại tên phương thức theo nhu cầu.


5. Chọn Kích hoạt để hoàn tất


Bước 3: Lựa chọn thanh toán bằng MoMo

Sau khi tích hợp vào Haravan, Khách mua hàng có thể lựa chọn Thanh toán online bằng cổng MoMo khi thanh toán mua hàng.

Khi Khách mua hàng nhấp chọn Hoàn tất đơn hàng, hệ thống chuyển hướng sang trang thanh toán MoMo để Khách mua hàng thực hiện thanh toán.

Lưu ý
Để thanh toán bằng phương thức thanh toán MoMo, Khách mua hàng phải có tài khoản MoMo.