Báo cáo

Tại sao trang quản trị không có mục báo cáo ?
Nguyên nhân trang quản trị của bạn không có báo cáo vì gói dịch vụ bạn sử dụng không được hỗ trợ.  Bạn tham khảo bảng giá Haravan và xem gói dịch vụ của...
Thu, 3 Tháng 1, 2019 at 3:01 CH
Làm sao để xuất file báo cáo ?
Haravan hỗ trợ bạn xuất file báo cáo dưới dạng CSV.  Bạn thực hiện xuất file như sau: Từ Trang quản trị ➨ Báo cáo. Bạn nhấp chọn mục báo cáo muốn ...
Tue, 25 Tháng 12, 2018 at 4:43 CH
Có thể xuất báo cáo ra file excel không ?
Hiện tại hệ thống Haravan chỉ hỗ trợ xuất báo cáo ra file CSV.  Để có được báo cáo dạng excel, bạn vui lòng chuyển định dạng cho file. &nb...
Thu, 15 Tháng 7, 2021 at 3:17 CH
Hệ thống Haravan có hỗ trợ báo cáo theo từng chi nhánh không ?
Haravan CÓ hỗ trợ báo cáo theo từng chi nhánh. Bạn xem báo cáo theo chi nhánh  như sau:  Bạn vào Trang quản trị ➨ Báo cáo ➨  nhấp vào một mục bạn muố...
Fri, 28 Tháng 9, 2018 at 10:14 SA
Báo cáo nào thống kê theo ngày thanh toán đơn hàng ?
Báo cáo Tài chính tổng quan đang thống kê theo ngày thanh toán đơn hàng.  Các báo cáo còn lại đang thống kê theo ngày đặt đơn hàng.
Thu, 30 Tháng 9, 2021 at 11:47 SA
Làm sao để xem sản phẩm nào bán chạy nhất ?
Có hai cách để xem được thông số này. Cách 1: Xem trong trang Báo cáo. Từ Trang quản trị ➨ Báo cáo. Trong mục Báo cáo Bán hàng, bạn nhấn chọn Theo...
Tue, 25 Tháng 12, 2018 at 4:46 CH
Làm sao để xem báo cáo đơn hàng đến từ nguồn nào ?
Bạn đăng nhập vào Trang quản trị Haravan. Bạn vào mục Quản lý chung. Bạn xem trong mục Nguồn giới thiệu. Để xem thêm báo cáo chi tiết, bạn nhấp ...
Fri, 5 Tháng 10, 2018 at 4:08 CH
Có gì khác biệt giữa Báo cáo bán hàng và Báo cáo tài chính ?
Khi xem báo cáo tại Haravan, bạn sẽ nhìn thấy 2 loại báo cáo: Báo cáo doanh thu (báo cáo bán hàng) và Báo cáo tài chính. Vậy đâu là sự khác biệt? Báo c...
Thu, 30 Tháng 9, 2021 at 5:10 CH

Cùng danh mục