Báo cáo

Làm sao để xuất file báo cáo ?
Haravan hỗ trợ bạn xuất file báo cáo dưới dạng CSV.  Bạn thực hiện xuất file như sau: 1. Từ Trang quản trị ➨ Báo cáo. 2. Bạn nhấp chọn mục báo cáo muố...
Wed, 2 Tháng 11, 2022 tại 9:16 SA
Có thể xuất báo cáo ra file excel không ?
Hiện tại hệ thống Haravan chỉ hỗ trợ xuất báo cáo ra file CSV.  Để có được báo cáo dạng excel, bạn vui lòng chuyển định dạng cho file.   Bạn tham khảo...
Fri, 5 Tháng 8, 2022 tại 5:15 CH
Hệ thống Haravan có hỗ trợ báo cáo theo từng chi nhánh không ?
Haravan CÓ hỗ trợ báo cáo theo từng chi nhánh. Bạn xem báo cáo theo chi nhánh  như sau:  Bạn vào Trang quản trị ➨ Báo cáo ➨  nhấp vào một mục bạn muố...
Fri, 5 Tháng 8, 2022 tại 5:16 CH
Báo cáo nào thống kê theo ngày thanh toán đơn hàng ?
Báo cáo Tài chính tổng quan đang thống kê theo ngày thanh toán đơn hàng.  Các báo cáo còn lại đang thống kê theo ngày đặt đơn hàng. NHỮNG BÀI VIẾT L...
Fri, 5 Tháng 8, 2022 tại 5:18 CH
Làm sao để xem sản phẩm nào bán chạy nhất ?
Có 2 cách để xem được thông số này:  Cách 1: Xem trong trang Báo cáo. 1. Từ Trang quản trị ➨ Báo cáo. 2. Trong mục Báo cáo Bán hàng, bạn nhấn chọn Th...
Wed, 2 Tháng 11, 2022 tại 9:24 SA
Làm sao để xem báo cáo đơn hàng đến từ nguồn nào ?
1. Bạn đăng nhập vào Trang quản trị Haravan. 2. Bạn vào mục Báo cáo → Báo cáo bán hàng → Dòng tiền theo ngày giao dịch. 3. Bạn chọn Thêm hiển thị → chọn N...
Wed, 2 Tháng 11, 2022 tại 9:30 SA
Làm sao để xem được các đơn hàng đã hủy trong tháng ?
1. Từ Trang quản trị ➨ Báo cáo. 2. Bạn chọn xem Báo cáo bán hàng theo Tháng hiện tại. 3. Trong trang báo cáo chi tiết, bạn bỏ điều kiện mặc định “Trạng th...
Wed, 2 Tháng 11, 2022 tại 9:33 SA
Có gì khác biệt giữa Báo cáo bán hàng và Báo cáo tài chính ?
Khi xem báo cáo tại Haravan, bạn sẽ nhìn thấy 2 loại báo cáo: Báo cáo doanh thu (báo cáo bán hàng) và Báo cáo tài chính. Vậy đâu là sự khác biệt? Báo cáo ...
Wed, 2 Tháng 11, 2022 tại 9:35 SA
Ý nghĩa thông số trong báo cáo nguồn lưu lượng Traffic
1. Direct Đến từ 03 nguồn sau: (1) Khách hàng đến mua tại POS (2) Điền URL website vào trình duyệt mua hàng trực tiếp trên Website của bạn (3) Mua hàng từ ...
Wed, 14 Tháng 6, 2023 tại 9:52 SA
Sản phẩm tùy chọn trong báo cáo là gì?
Vấn đề: Khi xem chi tiết sản phẩm trong đơn hàng trên các bản báo,  bạn thấy có đơn hàng có sản phẩm tùy chọn  Giải thích: Sản phẩm tùy chọn là những sản...
Sat, 5 Tháng 8, 2023 tại 10:04 CH

Cùng danh mục