Với mỗi một ngành hàng và tùy từng đặc tính sản phẩm sẽ có những yêu cầu về mẫu in đơn hàng khác nhau. Haravan hỗ trợ bạn thực hiện chỉnh sửa mẫu in hiện tại hoặc thêm mẫu in đơn hàng mới phù hợp với nhu cầu của mình 


1. Chỉnh sửa mẫu in đơn hàng

Khi tạo website thương mại điện tử trên Haravan, hệ thống đã mặc định biểu mẫu in đơn hàng cho Nhà bán hàng. Nhà bán hàng có thể thay đổi linh hoạt theo ý muốn thông qua việc cấu hình lại.

Nhà bán hàng thực hiện theo các bước sau:

 1. Trong Trang quản trị -> Cấu hình -> Thông báo.

 2. Nhà bán hàng kéo xuống tìm mục Nội dung in đơn hàng.

 3. Nhà bán hàng nhấp chọn In đơn hàng.


 1. Nhà bán hàng chọn nút Sửa

  Lưu ý: Nhà bán hàng có thể sao chép đoạn mã ra word hoặc notepad để dễ nhìn và thuận tiện chỉnh sửa.

 2. Trong trường hợp nhà bán hàng muốn sử dụng mẫu in gợi ý thì nhấn chọn vào mục Sử dụng mẫu in gợi ý và chọn một trong hai khổ in gợi ý. Bấm Chọn để thực hiện chỉnh sửa trên khổ in đã chọn.

Lưu ý: Tất cả các thông tin đã cấu hình trong mẫu in trước đây sẽ bị mất đi khi nhà bán hàng chọn mẫu in khác

 1. Khi đã vừa ý, Nhà bán hàng nhấp chọn Lưu để hoàn tất việc cấu hình.2. Tạo mẫu in đơn hàng mới

Nhà bán hàng thực hiện theo các bước sau:

1. Trong Trang quản trị -> Cấu hình -> Thông báo.

2. Nhà bán hàng kéo xuống tìm mục Nội dung in đơn hàng.

3. Nhà bán hàng nhấp chọn In đơn hàng.

4. Tại ô mẫu in, chọn Thêm mẫu in mới

5. Tại trang giao diện thêm mẫu in mới, bạn có thể chọn Mẫu in thường (A4/A5)Mẫu in nhiệt (K80)

Hình 5.1: Mẫu in thường

Hình 5.2: Mẫu in nhiệt

6. Nhấn chọn nút Chọn để chuyển qua giao diện thiết lập mẫu in. Nếu bạn muốn chọn lại mẫu in khác, bạn chọn Sử dụng mẫu in gợi ý

7. Bạn thực hiện chỉnh sửa mẫu in và chọn Tạo để hoàn tất việc tạo mẫu in mới


3. Một số điểm lưu ý

 • Một số mẫu tham khảo cho Nhà bán hàng: 
 • Nhà bán hàng có thể tham khảo các biến giá trị dùng trong email bằng việc nhấp vào đường dẫn Xem danh sách các biến trong mẫu có thể dùng. 
 • Nhà bán hàng có thể in đơn khuyến mãi theo sản phẩm (Khuyến mãi theo Items). Để hiển thị khuyến mãi theo sản phẩm trong chi tiết in đơn hàng, Nhà bán hàng phải thêm đoạn mã code (màu đỏ) sau vào phần chi tiết bản nội dung in đơn hàng.

  <p style="margin-bottom: 5px;">{{ line_title }}</p> 

  {% if line_item.variant.title != "Default Title" %} 

     <p style="margin: 0">{{ line_item.variant.title }}</p> 

  {% endif %} 

  </td>

  {% if line_item.line_item_properties %}
     <tr>
     <td>
       {% for property in line_item.line_item_properties %}
          <p>{{ property | first }} : {{ property | last }}</p>
       {% endfor %}
     </td>
     </tr>
  {% endif %}

  Sau khi thêm mã code bản in đơn hàng sẽ hiển thị phần khuyến mãi theo sản phẩm như sau: