Bạn nên thiết lập phí vận chuyển cho trang web nhằm minh bạch khoản phí dịch vụ với khách hàng. 

Xem thêm hướng dẫn thiết lập phí vận chuyển tại đây


Nếu trường hợp không thiết lập phí vận chuyển thì cũng phải cấu hình khu vực vận chuyển. Nếu không, khi khách mua hàng sẽ nhận thông báo "Lỗi phương tiện giao hàng" và không thể hoàn tất được đơn hàng.