Khi thiết lập nhiều mức phí vận chuyển ứng với các khoảng giá trị đơn hàng hoặc khối lượng khác nhau, bạn sẽ rất dễ thiết lập thiếu khoảng giá trị

Ví dụ, bạn thiết lập đơn hàng dưới 200.000 VNĐ sẽ có phí ship 30.000 VNĐ và trên 400.000 sẽ miễn phí ship.

Đơn hàng nằm trong khoảng từ 201.000 VNĐ đến 399.000 VNĐ sẽ không có phí vận chuyển,đơn hàng báo lỗi vận chuyển và không thể hoàn tất đơn

Để khắc phục lỗi này, bạn thiết lập thêm phí vận chuyển cho khoản giá trị từ 201.000 VNĐ đến 399.000 VNĐ là được