Báo cáo doanh thu theo kho xuất sẽ cung cấp cho nhà bán hàng thông tin về doanh thu thuần, lượng đơn hàng và lượng sản phẩm của các kho xuất hàng, qua đó, nhà bán có thể đánh giá được hiệu quả kinh doanh của từng kho. 

Nội dung


Hướng dẫn xem báo cáo doanh thu theo kho xuất

Để xem báo cáo doanh thu theo kho xuất, nhà bán hàng vào mục Danh sách báo cáo, nhập “Theo kho xuất” vào ô tìm kiếm. 

Tìm kiếm báo cáo doanh thu theo kho xuất trong mục báo cáo

Ngoài ra, nhà bán có thể tìm báo cáo trong danh sách Báo cáo bán hàng.

Tìm kiếm báo cáo doanh thu theo kho xuất trong mục báo cáo


Các chỉ số trên báo cáo doanh thu theo kho xuất 

Đơn hàng

Tổng số lượng đơn hàng

Doanh thu

Tổng tiền sẽ thu được do bán sản phẩm. Doanh thu = Số lượng sản phẩm đã bán (x) Giá bán

Giảm giá

Tổng số tiền giảm giá từ giảm giá sản phẩm, giảm giá đơn hàng, đồng giá, chương trình khuyến mãi,...

Giảm giá KHTT

Tiền khuyến mãi Khách hàng thân thiết

Doanh thu thuần

Số tiền thu được do bán sản phẩm sau khi trừ toàn bộ các giảm giá. Doanh thu thuần = Doanh thu (-) Giảm giá (-) Giảm giá KHTT.

Vận chuyển

Phí vận chuyển thu từ khách hàng.

Giảm giá vận chuyển

Tổng số tiền giảm giá vận chuyển

Tổng hoá đơn

Tổng tiền ghi nhận trên hóa đơn bán hàng. Tổng hóa đơn = Doanh thu thuần (+) Phí vận chuyển (-) Giảm giá vận chuyển.

Tổng giá vốn

Tổng giá vốn sản phẩm đã bán.

Tổng lợi nhuận

Tổng lợi nhuận từ việc bán hàng. Tổng lợi nhuận = Doanh thu thuần (-) Tổng giá vốn

% lợi nhuận

% lợi nhuận = Tổng lợi nhuận (/) Doanh thu thuần (*) 100%

Đã thu

Tổng tiền đã thu do bán sản phẩm từ tất cả các phương thức thanh toán (tiền mặt, COD, chuyển khoản ngân hàng...)

Hoàn trả

Số tiền hoàn trả do khách hàng đổi trả hàng.

Thực nhận

Thực nhận = Đã thu (-) Hoàn trả

Số sản phẩm bán

Tổng số lượng sản phẩm đã bán được.

Sản phẩm trả

Tổng số lượng sản phẩm bị hoàn trả.Hướng dẫn lọc xem báo cáo doanh thu theo kho xuất 

Bộ lọc thời gian của báo cáo sẽ lọc theo ngày đặt hàng của đơn và chỉ lọc các đơn đã có thông tin kho xuất (dù đơn đã xuất kho hay chưa). Ví dụ có 2 đơn hàng được đặt trong ngày, nhưng lọc báo cáo chỉ thấy 1 đơn hàng dù điều kiện lọc đã trùng khớp với thông tin đơn hàng.

Báo cáo lọc đơn hàng đã có kho xuất

Đơn hàng chưa tạo vận đơn (nếu dùng chế độ xử lý đơn hàng cơ bản) hoặc đơn hàng chưa được chuyển cho kho xuất (nếu dùng chế độ xử lý đơn hàng nâng cao), sẽ không có dữ liệu trong báo cáo.

Đơn hàng chưa có thông tin xuất kho thì sẽ không có dữ liệu trong báo cáo

 • Lọc báo cáo theo khoảng thời gian có sẵn

Lọc báo cáo doanh thu theo kho xuất theo khoảng thời gian sẵn có

 • Lọc báo cáo theo khoảng thời gian tự chọn

Lọc báo cáo theo khoảng thời gian tự chọn

 • Lọc báo cáo theo các điều kiện đơn hàng

Bộ lọc mặc định sẽ là có trạng thái thanh toán là Đã thanh toán và đơn có trạng thái không là hủy. Bên cạnh đó, nhà bán hàng có thể thêm những điều kiện lọc khác, bao gồm:

 • Mã đơn hàng

 • Địa chỉ thanh toán

 • Địa chỉ giao hàng

 • Khách hàng

 • Kênh bán hàng

 • Point of Sale (POS)

 • Sản phẩm

 • Vận chuyển

 • Lưu lượng

 • Marketing


Ví dụ, nhà bán hàng muốn xem dữ liệu báo cáo của kho xuất hàng Quận 7, bạn chọn Thêm bộ lọc và chọn điều kiện là kho xuất, chọn Quận 7.


Thêm bớt thông tin hiển thị trên báo cáo doanh thu theo kho xuất

Để xem báo cáo chi tiết hơn, bạn có thể lựa chọn các giá trị hiển thị trong báo cáo và ẩn những giá trị không có nhu cầu xem trên giao diện báo cáo. Để ẩn hoặc hiện thông tin trên báo cáo, nhà bán hàng thực hiện:

Bước 1: Chọn vào mục Chọn cột và chọn Chọn cột

Bước 2: Chọn các chỉ số muốn thêm vào báo cáo và chọn Áp dụng. Để ẩn cột thông tin trên báo cáo, nhà bán hàng chọn mục Chọn cột và bấm vào biểu tượng X bên cạnh thông tin bạn muốn ẩn trên báo cáo -> chọn Áp dụng để hoàn tất.


Nhân bản báo cáo và xuất báo cáo

Xem hướng dẫn nhân bản và xuất báo cáo tại đây