Tùy trường hợp.

  1. Nếu bạn sử dụng các dịch vụ đã đăng ký cũng như các tính năng miễn phí mà Haravan cung cấp, bạn không phải chi trả thêm bất kỳ khoản phí nào khác.
  2. Nếu bạn yêu cầu thêm một số tính năng không nằm trong gói dịch vụ bạn đã mua, bạn phải chi trả thêm chi phí.


Nếu gặp khó khăn, bạn liên hệ bộ phận Dịch vụ khách hàng để nhận sự hỗ trợ: