• Barcode tại Haravan:

  • Seller SKU Lazada:

Giải pháp Bạn cần thao tác cập nhật đồng bộ lại. Cách cập nhật như sau: Truy cập trang chi tiết sản phẩm trên Lazada và bấm cập nhật sản phẩm, sau đó vào chi tiết sản phẩm trên Haravan → ở mục Hiển thị, ban bấm bỏ chọn kênh Lazada và chọn Cập nhật >> Sau đó bạn tiếp tục chọn lại kênh Lazada và bấm Cập nhật lại.

(hình ảnh chỉ mang tính chất minh họa)

Nếu gặp khó khăn trong quá trình thao tác, bạn liên hệ bộ phận Dịch vụ khách hàng để nhận sự hỗ trợ trực tiếp.