Có nhiều cách giới hạn mã khuyến mãi, tùy thuộc vào mục đích tạo khuyến mãi của bạn.

 • Chọn “Không áp dụng khuyến mãi” cho sản phẩm
  Khi bạn chọn “Không áp dụng khuyến mãi” cho một sản phẩm bất kỳ, thì dù sản phẩm thuộc danh sách sản phẩm được khuyến mãi thì hệ thống cũng tự ghi nhận và bỏ sản phẩm ra khỏi danh sách khuyến mãi.
  Đây là lựa chọn hoàn hảo cho những sản phẩm đặc biệt, cũng như khi bạn muốn tạo khuyến mãi cho một nhóm sản phẩm nhưng phải loại trừ một số sản phẩm trong nhóm đó.
  Bạn vui lòng xem chi tiết tại đây.


 • Giới hạn giá trị đơn hàng
  Bạn có thể thiết lập giá trị tối thiểu mà đơn hàng cần đạt được để được nhận khuyến mãi.
  Trong phần áp dụng cho, Nhà bán hàng chọn “Trị giá đơn hàng từ” và nhập giá trị vào ô giá trị.

 • Giới hạn nhóm sản phẩm, sản phẩm, biến thể sản phẩm
  Thay vì áp dụng khuyến mãi cho tất cả sản phẩm, bạn có thể chọn những sản phẩm muốn áp dụng thông qua việc lựa chọn nhóm sản phẩm, sản phẩm hoặc biến thể.

 • Giới hạn đối tượng khuyến mãi 
  Bạn cũng có thể giới hạn đối tượng nhận khuyến mãi là một nhóm khách hàng hay chỉ một khách hàng duy nhất.
  Bạn có thể lựa chọn trong phần áp dụng cho (1) hoặc trong Đối tượng áp dụng (2).

 • Giới hạn số lần sử dụng khuyến mãi 
  Hệ thống khi tạo mã khuyến mãi thì mặc định số lần áp dụng là không giới hạn (có giá trị vĩnh viễn). Bạn có thể giới hạn số lần này, nếu muốn.

  Bằng cách bỏ chọn ô “Không giới hạn” và nhập số lần áp dụng là bạn đã thiết lập được giới hạn số lần sử dụng khuyến mãi.

 • Giới hạn việc sử dụng chung với chương trình khuyến mãi
  Nếu bạn không muốn mã khuyến mãi sử dụng chung với các chương trình khuyến mãi được thiết lập thì bạn bỏ chọn ô “Cho phép sử dụng chung với chương trình khuyến mãi”.

  Lúc này, mã khuyến mãi chỉ có thể sử dụng cho đơn hàng không được hưởng ưu đãi từ chương trình khuyến mãi.

 • Giới hạn thời gian khuyến mãi
  Nếu bạn muốn thiết lập thời gian bắt đầu hay thời gian kết thúc cho mã khuyến mãi, Haravan hỗ trợ bạn thực hiện giới hạn khuyến mãi.

  Bằng cách bỏ chọn ô “Không bao giờ hết han”, bạn thiết lập thời gian bắt đầu hay thời gian kết thúc cho mã khuyến mãi.


Bạn vui lòng xem thêm chi tiết về Tạo khuyến mãi theo mã khuyến mãi.