Có nhiều cách giới hạn mã khuyến mãi, tùy thuộc vào mục đích tạo khuyến mãi của bạn.

 • Chọn “Không áp dụng khuyến mãi” cho sản phẩm
  Khi bạn chọn “Không áp dụng khuyến mãi” cho một sản phẩm bất kỳ, thì dù sản phẩm thuộc danh sách sản phẩm được khuyến mãi thì hệ thống cũng tự ghi nhận và bỏ sản phẩm ra khỏi danh sách khuyến mãi.
  Đây là lựa chọn hoàn hảo cho những sản phẩm đặc biệt, cũng như khi bạn muốn tạo khuyến mãi cho một nhóm sản phẩm nhưng phải loại trừ một số sản phẩm trong nhóm đó.

 • Giới hạn giá trị đơn hàng
  Bạn có thể thiết lập giá trị tối thiểu mà đơn hàng cần đạt được để được nhận khuyến mãi. Bạn chọn Loại khuyến mãi là Giảm giá đơn hàng và nhập giá trị giảm vào mục Mức giảm.
 • Giới hạn nhóm sản phẩm, sản phẩm, biến thể sản phẩm
  Thay vì áp dụng khuyến mãi cho tất cả sản phẩm, bạn có thể chọn những sản phẩm muốn áp dụng thông qua việc lựa chọn nhóm sản phẩm, sản phẩm hoặc biến thể.

 • Giới hạn đối tượng khuyến mãi 
  Bạn cũng có thể giới hạn đối tượng nhận khuyến mãi là một nhóm khách hàng hay chỉ một vài khách hàng cụ thể.
  Bạn có thể lựa chọn trong phần Đối tượng khách hàng

 • Giới hạn số lần sử dụng khuyến mãi 
  Bạn có thể chọn Giới hạn số lần sử dụng mã khuyến mãi hoặc Giới hạn mỗi khách chỉ được dùng mã một lần. Xem thêm Hướng dẫn thiết lập mã khuyến mãi tại đây • Giới hạn việc sử dụng chung với chương trình khuyến mãi
  Nếu bạn không muốn mã khuyến mãi sử dụng chung với các chương trình khuyến mãi được thiết lập thì bạn bỏ chọn ô Cho phép sử dụng chung với chương trình khuyến mãi”.

  Lúc này, mã khuyến mãi chỉ có thể sử dụng cho đơn hàng không được hưởng ưu đãi từ chương trình khuyến mãi.
 • Giới hạn thời gian khuyến mãi
  Nếu bạn muốn thiết lập thời gian bắt đầu hay thời gian kết thúc cho mã khuyến mãi, Haravan hỗ trợ bạn thực hiện giới hạn khuyến mãi.

  Bằng cách bỏ chọn ô “Có thời gian kết thúc”, bạn thiết lập thời gian bắt đầu hay thời gian kết thúc cho mã khuyến mãi.

.