Flow này chỉ áp dụng khi bạn thiết lập xử lý đơn hàng nâng cao. Khi kho xác nhận có hàng, hệ thống sẽ tự động gửi yêu cầu vận chuyển qua nhà vận chuyển đã được thiết lập trong flow và tạo đơn vận chuyển, bạn không cần phải thực hiện các bước tạo vận đơn nữa.

Bạn cũng có thể tạo ra nhiều flow dành cho những nhà vận chuyển khác nhau.

Lưu ý: Flow này không áp dụng cho các đơn từ sàn thương mại điện tử hoặc từ cửa hàng offline hoặc đơn khách đến cửa hàng để nhận. 


MỤC LỤC


Cách thiết lập Flow 

Bước 1: Thêm và kích hoạt Flow mẫu. Xem hướng dẫn về Thêm và kích hoạt Flow mẫu tại đây

Bước 2: Chuyển đổi quy trình xử lý đơn hàng nâng cao

Flow này được áp dụng khi bạn sử dụng quy trình xử lý đơn hàng nâng cao. Để kích hoạt chuyển đổi nâng cao, bạn vào Cấu hình -> Cấu hình chung -> Ở mục Xử lý đơn hàng, bạn chuyển đổi sang Nâng cao

Nếu bạn có nhu cầu tự giao một số đơn hàng thì bạn chỉ cần tạo nhãn Tự giao và gắn nhãn cho đơn hàng, Haravan Flow sẽ theo điều kiện được thiết lập sẵn mà loại trừ những đơn hàng được gắn nhãn Tự giao. Xem hướng dẫn tạo và gắn nhãn tại đây

Vậy là bạn đã thực hiện xong việc thiết lập flow BRR01-Tự động đẩy đơn qua nhà vận chuyển sau khi kho xác nhận có hàng!


Xóa flow đã tạo 

Hiện tại Haravan Flow chưa hỗ trợ xóa hàng loạt nên bạn chỉ có thể thực hiện thao tác xóa thủ công bằng cách vào từng flow, chọn Các tác vụ khác và chọn xóa Flow.


3) Câu hỏi thường gặp 

  1. Muốn thay đổi nhà vận chuyển khác trong Flow được không?

Được. Bạn chỉ cần thực hiện thay đổi nhà vận chuyển khác trong thiết lập flow. Thực hiện như sau:

  1. Tại giao diện flow BR01, bạn chọn Sửa Flow

  1. Chọn Gửi yêu cần vận chuyển -> Bấm vào nhà vận chuyển và chọn nhà vận chuyển khác -> Lưu 
2. Vì sao một đơn lại có nhiều hoạt động?

Ví dụ: đơn hàng #M102716 có tới 3 hoạt động nhưng chỉ có 1 hoạt động được hoàn thành có hành động.


Do bạn đang thực hiện xử lý đơn hàng (chọn kho có hàng, xác nhận xuất kho) và điều này đáp ứng được điều kiện khởi tạo (Quy trình xử lý đơn hàng mới được tạo).