Về mặt lý thuyết, bạn có thể thực hiện điều này: lựa chọn một giao diện làm theme desktop và một giao diện khác làm theme mobile.


Tuy nhiên, Haravan không khuyến cáo bạn thực hiện điều này. 

  • Nguyên do vì các giao diện trên Haravan đã fix tự động để tối ưu cho cả phiên bản desktop lẫn mobile, nên bạn không cần tốn chi phí không cần thiết.

  • Hơn nữa, điều này cũng dễ phát sinh ra lỗi khi bạn thực hiện bất kỳ thao tác gì cho website (tạo sản phẩm, xử lý đơn hàng, cập nhật tồn kho,..) hoặc bạn phải thực hiện cập nhật một thao tác 2 lần cho 2 phiên bản.