1. Vì sao lại có trạng thái hoàn thành có hoạt động và hoàn thành không có hoạt động?

Do những hoạt động này đáp ứng được sự kiện kích hoạt nhưng không đáp ứng đúng các điều kiện được thiết lập trong Flow.

Ví dụ: Flow bên dưới sẽ bắt đầu khi có một đơn hàng mới được tạo và nếu đơn hàng đó bị hủy với lý do hết hàng, ứng dụng sẽ gửi tin nhắn tới group telegram.


 • Những đơn hàng có trạng thái hoàn thành nhưng không có hoạt động là những đơn hàng đáp ứng sự kiện kích hoạt (đơn hàng mới được tạo), đáp ứng điều kiện là bị hủy nhưng lý do không phải vì hết hàng.

Ví dụ: Đơn hàng #M102010 hoàn thành nhưng không có hoạt động

Nguyên nhân là do đơn hàng được hủy vì lý do Khác, không phải vì lý do Hết hàng (không đúng với điều kiện được thiết lập). 


 • Những đơn hàng có trạng thái hoàn thành và có hoạt động là những đơn hàng đáp ứng được sự kiện kích hoạt và điều kiện được thiết lập.

Ví dụ: Đơn hàng #M102542 hoàn thành có hoạt động là do đơn hàng bị hủy vì lý do Hết hàng (đúng với điều kiện)2. Vì sao flow không thể gửi tin nhắn qua Telegram được?

Khi bạn nhấn vào những hoạt động bị lỗi, bạn sẽ thấy lỗi hiển thị là chat id or message is invalid.

 

Nguyên nhân là do bạn chưa thực hiện gắn group ID vào Flow. Xem hướng dẫn Gắn group ID vào Flow tại đây 


3. Vì sao không thể cập nhật thông tin vào sheet google?

 • Flow cập nhật thông tin vào google sheet nhưng lại báo lỗi sheet url is not valid, ex:https://docs.google.com/spreadsheets/d/1pkqd7DwMCKG...3_9fNzxnU0k/edit#gid=665896932
  Nguyên nhân là do bạn chưa gắn đường link bảng báo cáo google sheet vào flow. Xem hướng dẫn Gắn link google sheet vào flow tại đây


 • Flow cập nhật thông tin vào google sheet nhưng lại báo lỗi Google.Apis.Requests.RequestError The caller does not have permission [403] Errors [ Message[The caller does not have permission] Location[ - ] Reason[forbidden] Domain[global] ]

Nguyên nhân là do bảng google sheet được gắn vào flow không thuộc sở hữu của tài khoản Google bạn đang kết nối với Haravan Flow. Bạn có thể thực hiện gắn lại link bảng báo cáo thuộc quyền sở hữu của tài khoản Google đang được kết nối

Để khắc phục lỗi này, bạn có thể:

 • Sao chép từ sheet mẫu do Haravan cung cấp 
 • Thực hiện tạo bảng google sheet từ tài khoản google đang kết nối với ứng dụng. 
 • Chia sẻ quyền truy cập cho tài khoản đang kết nối với ứng dụng.


 1.  Vì sao không thể sử dụng luôn bảng báo cáo mẫu do Haravan Flow cung cấp mà cần tạo bản sao? 

Để Haravan Flow có thể kết nối với Google Sheet và cập nhật thông tin, bạn cần phải kết nối với tài khoản Google của mình và Haravan Flow chỉ có thể cập nhật thông tin vào những sheet thuộc quyền sở hữu của tài khoản Google đó. Việc tạo một bản sao sẽ sao chép bảng báo cáo mẫu đó qua tài khoản Google của bạn để Haravan Flow được quyền truy cập vào và cập nhật thông tin. 

 1. Có thể xóa bớt các sheet không sử dụng trong bảng báo cáo không?

Trong bảng báo cáo mẫu mặc định sẽ có sáu sheet bao gồm: báo cáo đơn hàng bị hủy, báo cáo đơn hàng hoàn trả, báo cáo đơn hàng được thanh toán bằng hình thức chuyển khoản, báo cáo đơn hàng hoàn tiền lại cho khách, báo cáo khách hàng. Trong trường hợp bạn chỉ muốn sử dụng một sheet theo dõi một loại báo cáo, bạn có thể xóa những sheet còn lại, việc này sẽ không ảnh hướng tới hoạt động đồng bộ của Haravan Flow.

 1. Có thể điều chỉnh thêm bớt cột trong bảng báo cáo không?

Những cột thông tin được thiết lập mặc định trong flow để ứng dụng có thể đồng bộ những thông tin tương ứng. Do đó, việc điều chỉnh thêm bớt cột trực tiếp trong bảng báo cáo không làm ảnh hướng tới việc đồng bộ của Haravan Flow. 

Nếu bạn xóa bớt cột trong bảng, Haravan flow vẫn cập nhật thông tin trong cột đó. Ngược lại nếu bạn thêm cột, hệ thống sẽ không cập nhật thông tin trong cột đó vì không có dữ liệu để đồng bộ. 

 1. Làm sao để thêm cột thông tin trong bảng báo cáo mẫu?

Những cột thông tin trong bảng báo cáo được thiết lập trong flow mẫu do đó nếu bạn muốn Haravan flow cập nhật thêm các thông tin mình mong muốn, bạn cần thay đổi thiết lập ở đây.
Để thêm thông tin nào đó vào bảng báo cáo: 

 • Bạn chọn Thêm biến sẵn có, một bảng các trường thông tin hiện ra để bạn lựa chọn. 

 • Bạn nhấn Thêm sau khi đã chọn xong các biến và thêm dấu phẩy giữa các biến thông tin để có thể tách cột cho mỗi biến thông tin. Nếu không có dấu phấy giữa các biến, thông tin khi được đồng bộ sẽ được ghi vào chung 1 cột.

8. Có thể sử dụng một bảng sheet khác mà không phải tạo bản sao từ sheet mẫu do Haravan cung cấp được không?

Bạn hoàn toàn có thể tự tạo một bảng google sheet riêng, tuy nhiên, bảng sheet này phải được tạo bởi tài khoản google kết nối với ứng dụng Haravan Flow