MỤC LỤC


1) Các thông tin chungGIAO DIỆN


Ý NGHĨA

Tài khoản khách hàng

Người bán có thể tùy chọn nếu muốn khách hàng tạo tài khoản khi họ thanh toán mua hàngVô hiệu hóa chức năng

tài khoản


Khách hàng có thể mua hàng mà không cần đăng ký tài khoản.

Bắt buộc phải có tài khoản mua hàng


Khách hàng phải đăng ký tài khoản mua hàng trước khi thanh toán.Không ràng buộc về tài khoản mua hàngKhách hàng có thể tạo tài khoản khi hoàn tất thanh toán.Multipass 


Cho phép người bán liên kết các tài khoản của người dùng đã có trước đó từ một website khác với trang bán hàng của Haravan mà không cần phải đăng ký lại tài khoản mới.Cấu hình field

Người bán có thể chọn nếu muốn nhắc nhở khách hàng điền vào những trường tùy chọn nhất định hay không.

Vô hiệu hóa


Khách hàng có thể mua hàng không cần tài khoản.

Ví dụ: Nếu người bán thiết lập vô hiệu hóa trường Họ và tên thì khi khách hàng thanh toán sản phẩm, trường Họ và tên sẽ biến mất.


Không ràng buộc


Trường đó vẫn sẽ hiển thị khi khách hàng điền phương thức thanh toán nhưng không bắt buộc điền thông tin vào.


Xử lý đơn hàng


Thay đổi quy trình xử lý đơn hàng và thanh toán. Bao gồm: Gửi email nhắc nhở cho khách hàng chưa hoàn tất thanh toán đơn hàng, Tự động xử lý/ Không tự động xử lý giao hàng các sản phẩm trong đơn hàng, Tự động lưu trữ đơn hàng sau khi đơn hàng được giao và thanh toán, Nội dung thông báo thêm.


Phương thức giao hàng


Người bán có thể thiết lập cho khách hàng đặt online và nhận sản phẩm tại cửa hàng.Trang thanh toán

Người bán có thể thiết lập trang thanh toán trên từng trang hay trên cùng một trang.


 


Ví dụ: Trang thanh toán trên từng trang


Ví dụ: Trang thanh toán cùng một trang
2) Chỉnh sửa thanh toán Website Haravan

 1. Truy cập vào admin Haravan, mục Cấu hình.
 2. Chọn Thanh toán.
 3. Chỉnh sửa các nội dung tùy theo người bán.
 4. Bấm Lưu.
Slider
Slider
Slider


3)  Thiết lập các trường thông tin khách hàng cần nhập khi thực hiện tạo đơn trên website

Nhà bán hàng có thể chỉnh sửa một số trường thông tin trên các trang thanh toán của mình thành bắt buộc hoặc ẩn đi

 1. Tại Trang quản trị -> Cấu hình -> Thanh toán.
 2. Kéo xuống mục Cấu hình field.

 3. Tại đây Nhà bán hàng có thể chọn: Họ tên, Email, Số điện thoại, Địa chỉ, Quận/huyện, Phường/xả. Các tùy chọn bao gồm:
  • Vô hiệu hóa: trường thông tin này sẽ ẩn
  • Không ràng buộc: trường thông tin này có thể điền hoặc không
  • Bắt buộc: trường thông tin này buộc phải điền nếu muốn thanh toán
 4. Nhấp Lưu để hoàn tất.