Trang thanh toán điểm đến cuối cùng trong hành trình mua hàng của khách hàng, khi khách hàng đã quyết định mua sản phẩm và bắt đầu các bước thanh toán. Nhà bán hàng cần lưu ý thiết lập các mục thông tin cần thiết để khai thác chính xác các thông tin giao hàng quan trọng từ khách hàng. 

Nội dung


Thiết lập trang thanh toán Website Haravan

Để bắt đầu thiết lập trang thanh toán, nhà bán hàng thực hiện:

1. Truy cập vào admin Haravan, mục Cấu hình.

2. Chọn Thanh toán.Tùy chỉnh tài khoản 

Tính năng này giúp bạn thiết lập ràng buộc khách hàng cần thực hiện đăng kí hoặc đăng nhập tài khoản trên website để có thể tiếp tục mua hàng

  • Vô hiệu hóa chức năng tài khoản: Khách hàng có thể mua hàng mà không cần đăng ký tài khoản.
  • Bắt buộc phải có tài khoản mua hàng: Khách hàng phải đăng ký tài khoản mua hàng trước khi thanh toán.
  • Không ràng buộc về tài khoản mua hàng: Tài khoản là tùy chọn, khách mua hàng có thể chọn tạo tài khoản từ trang thanh toán nhưng không bắt buộc phải tạo tài khoản để thanh toán. Nếu khách mua hàng có tài khoản và đã đăng nhập, thì trường địa chỉ sẽ được điền sẵn khi họ đặt hàng. 


Multipass

Cho phép người bán liên kết các tài khoản của người dùng đã có trước đó từ một website khác với trang bán hàng của Haravan mà không cần phải đăng ký lại tài khoản mới.

Xem thêm về Multipass tại đây


Cấu hình field

Việc thiết lập các trường thông tin giao hàng rất quan trọng vì đây là một trong những yếu tố quan trọng để đảm bảo rằng đơn hàng của bạn sẽ được chuyển đến đúng địa chỉ và đúng người nhận. Thiết lập các thông tin giao hàng cần khách hàng điền khi tạo đơn, bao gồm: Họ tên, Email, Số điện thoại, Địa chỉ, Quận/huyện, Phường/xã

Để thiết lập thông tin giao hàng, nhà bán hàng thực hiện:

1. Tại Trang quản trị -> Cấu hình -> Thanh toán

2. Kéo xuống mục Cấu hình field

3. Tại đây Nhà bán hàng có thể chọn: Họ tên, Email, Số điện thoại, Địa chỉ, Quận/huyện, Phường/xã. Các tùy chọn bao gồm:

  • Vô hiệu hóa: trường thông tin này sẽ ẩn 
  • Không ràng buộc: trường thông tin này có thể điền hoặc không
  • Bắt buộc: trường thông tin này buộc phải điền nếu muốn hoàn tất thanh toán

4. Nhấp Lưu để hoàn tất.


Xử lý đơn hàng 

Mục này hệ thống Haravan hỗ trợ Nhà bán hàng thiết lập quy trình bán hàng và thanh toán thông qua các tùy chỉnh. 

Xem thêm hướng dẫn Thiết lập quy trình xử lý đơn hàng


Thiết lập chế độ trang thanh toán

Người bán có thể thiết lập trang thanh toán trên từng trang hay trên cùng một trang.

  • Thanh toán trên cùng một trang: Thông tin giao hàng, phương thức thanh toán, phí vận chuyển và xác nhận đặt hàng đều nằm trên 1 trang

  • Thanh tóan trên từng trang: Sau khi khách hàng nhập thông tin giao hàng sẽ đến chọn trang phương thức thanh toán, phí vận chuyển và xác nhận đặt hàngThiết lập nhận tại cửa hàng

Phương thức nhận tại cửa hàng là một hình thức thanh toán cho phép khách hàng đặt hàng trực tuyến và sau đó đến cửa hàng để kiểm tra và nhận hàng.

Để thiết lập nhận tại cửa hàng, nhà bán hàng thực hiện:

1. Truy cập vào admin Haravan, mục Cấu hình -> Chọn Thanh toán


2. Tại mục Phương thức thanh toán, bạn chọn Cho phép khách hàng có thể tự chọn chi nhánh đến nhận hàng

3.  Bạn có thể chọn:

  • Hiển thị tất cả cửa hàng còn hàng
  • Tùy chọn cửa hàng hiển thị: Lựa chọn hiển thị một số cửa hàng cho phép khách hàng chọn. Nhà bán hàng chọn Sửa để chọn các cửa hàng để hiển thị -> chọn Lưu để hoàn tất

4. Chọn Lưu để hoàn tất

Lưu ý:

Nhà bán hàng cần lưu ý về số lượng tồn kho khả dụng tại các chi nhánh cửa hàng vì nếu sản phẩm không còn tồn kho tại chi nhánh khách hàng đã chọn, hệ thống sẽ báo lỗi như hình bên dưới. 

Nhà bán hàng sẽ cần thực hiện thao tác Kiểm kho, Nhập kho hoặc Điều chỉnh nhanh tồn kho sản phẩm cho chi nhánh đó