Bạn có thể thiết lập phí vận chuyển cho từng khu vực dựa theo trị giá đơn hàng hoặc tổng khối lượng sản phẩm trong đơn hàng. 


Bạn truy cập vào đây để xem hướng dẫn chi tiết.