Giao diện website

Tại sao không cài được giao diện từ kho giao diện ?
Để cài được giao diện, bạn phải thỏa được các điều kiện sau: Số lượng giao diện Trang quản trị đang có chưa đạt số lượng tối đa 8 giao diện. Tài khoản cà...
Thu, 27 Tháng 1, 2022 at 11:16 SA
Làm sao để thay đổi logo và favicon cho website ?
Logo và favicon dễ dàng thay đổi trong phần Thiết lập theme. Bạn thực hiện như sau: Từ Trang quản trị ➨ Website ➨ Giao diện. Chọn Thiết lập theme....
Thu, 27 Tháng 1, 2022 at 11:20 SA
Muốn thay đổi màu sắc chủ đạo cho giao diện thì làm sao ?
Khi cần thay đổi màu sắc cho website, bạn ghi lại mã màu và vị trí muốn thay đổi và gửi yêu cầu hỗ trợ về bộ phận Dịch vụ khách hàng của Haravan, thông qua ...
Thu, 27 Tháng 1, 2022 at 11:22 SA
Muốn thay đổi font chữ trên giao diện thì làm sao ?
Bạn thực hiện như sau: Bạn vào Website ➨ Giao diện ➨ Thiết lập theme.  Bạn vào giao diện cần tùy chỉnh, vào mục Kiểu chữ, chọn font muốn thay đổi C...
Thu, 27 Tháng 1, 2022 at 11:33 SA
Làm thế nào để thay đổi lại thông tin cửa hàng trên giao diện website?
Một số giao diện hỗ trợ thay đổi thông tin cửa hàng thông qua tùy chỉnh các footer.  Bạn thực hiện như sau: Bạn vào Website ➨ Giao diện ➨ Thiết lập t...
Thu, 27 Tháng 1, 2022 at 11:53 SA
Có thể thay đổi hoặc xóa dòng text “Copyright … power by Haravan” ở cuối trang được không ?
Để thay đổi, bạn gửi nội dung thay đổi cho bộ phận Dịch vụ khách hàng thông qua các kênh: Số điện thoại: 1900 636 099 - Phím số 2 Email: support@harav...
Tue, 11 Tháng 9, 2018 at 12:01 CH
Hướng dẫn cách bổ sung logo Bộ Công thương ở cuối trang giao diện ?
Để thêm logo Bộ Công Thương, bạn phải đăng ký với Bộ Công Thương.  Bạn xem hướng dẫn chi tiết tại đây.    Sau khi đăng ký ...
Thu, 15 Tháng 7, 2021 at 3:12 CH
Làm thế nào để khắc phục lỗi hình ảnh khi chia sẻ qua facebook ?
Bạn thực hiện như sau: Bạn vao Website ➨ Giao diện ➨ Thiết lập theme. Bạn tìm mục Hình ảnh chia sẻ trang chủ lên facebook, thực hiện thay đổi Chọn Lưu ...
Thu, 27 Tháng 1, 2022 at 3:07 CH
Đã thay đổi hình ảnh chia sẻ facebook, zalo nhưng vẫn còn hiển thị hình ảnh cũ của Haravan ?
Nếu bạn đã thay đổi hình ảnh nhưng còn hiển thị hình ảnh cũ, bạn hãy debug tại các link sau nhé:  Facebook: https://developers.facebook.com/tools/debug Za...
Thu, 27 Tháng 1, 2022 at 3:24 CH
Bổ sung thêm các icon social trên website như thế nào ?
Hầu hết các giao diện tại Haravan đều hỗ trợ các icon social, mỗi giao diện hỗ trợ một số loại khác nhau. Bạn thực hiện như sau: Bạn vao Website ➨ Gi...
Tue, 11 Tháng 9, 2018 at 12:04 CH

Cùng danh mục