Flow sẽ gắn nhãn cho các đơn hàng khách chọn khung thời gian giao hàng. Nhân viên sẽ dễ dàng lọc đơn theo từng khung giờ để thực hiện xử lý kịp thời.

MỤC LỤC


Cách thiết lập

Để flow hoạt động, bạn chỉ cần kích hoạt flow. Xem hướng dẫn tại đây.Xóa Flow

Hiện tại Haravan Flow chưa hỗ trợ xóa hàng loạt nên bạn chỉ có thể thực hiện thao tác xóa thủ công bằng cách vào từng flow, chọn Các tác vụ khác và chọn xóa Flow.