Khi tạo vận đơn từ Haravan, hệ thống của đơn vị vận chuyển sẽ tạo ra một dãy ký tự (có thể bao gồm số và chữ) để nhận diện đơn hàng đó. Mỗi gói hàng có một mã vận đơn khác nhau, và mã vận đơn cũng là duy nhất không trung lặp. 

Thông qua mã vận đơn, chủ cửa hàng và nhà vận chuyển có thể truy xuất được thông tin giao hàng và thanh toán của gói hàng đó.

Bên cạnh đó, mã vận đơn còn được sử dụng để thực hiện nhập file đối soát