1. Đối với trường hợp đang sử dụng gói Trải nghiệm:

Bạn đăng nhập trang quản trị bằng quyền chủ tài khoản, truy cập vào mục Cấu hình ➨ Tài khoản, sau đó click vào nút "Nâng cấp gói dịch vụ".


  1. Đối với các trường hợp khác:

Bạn gửi yêu cầu đến bộ phận Dịch vụ khách hàng để nhận sự hỗ trợ: