Sau khi thực hiện kết nối Shopee, bạn cần thực hiện đồng bộ sản phẩm giữa Haravan và Shopee. Việc đồng bộ này giúp các đơn hàng phát sinh tại Shopee đồng bộ tồn kho và đơn hàng, dữ liệu được ghi nhận và tập trung đầy đủ tại Haravan. 

Trước khi thực hiện liên kết sản phẩm, bạn cần bảo đảm:

  • Sản phẩm phải có ở cả nền tảng Haravan và Shopee.

  • Sản phẩm trên Shopee phải có SKU trùng khớp với barcode sản phẩm trên Haravan

Nguyên tắc liên kết SKU Shopee:

  • Nếu sản phẩm Shopee không có SKU phân loại thì hệ thống dùng mã SKU sản phẩm để liên kết với sản phẩm trên Haravan.

  • Nếu sản phẩm Shopee có sản phẩm phân loại (biến thể sản phẩm) thì sẽ sử dụng SKU phân loại để đồng bộ với sản phẩm trên Haravan.

  • Nếu sản phẩm Shopee có sản phẩm phân loại (biến thể sản phẩm) mà không có SKU phân loại thì sẽ không thể liên kết với sản phẩm trên Haravan.


MỤC LỤC


Thực hiện liên kết sản phẩm

Trước khi thực hiện liên kết sản phẩm, bạn cần kiểm tra tất cả sản phẩm trên Shopee đã được cập nhật về menu Sản phẩm Shopee ở Haravan hay chưa. Nếu chưa thấy sản phẩm được cập nhật về, bạn có thể bấm cập nhật.

Sau khi đảm bảo sản phẩm trên Shopee đã được cập nhật về menu, bạn thực hiện liên kết sản phẩm theo các bước sau:

1. Tại trang quản trị, chọn mục Sản phẩm -> Chọn các sản phẩm cần đồng bộ.

2. Chọn Thao tác -> chọn gian hàng Shopee muốn liên kết sản phẩm và chọn Hoàn tất


Bạn cũng có thể thực hiện liên kết từng sản phẩm bằng cách chọn sản phẩm cần liên kết. Tại mục hiển thị, bạn chọn các gian hàng bạn muốn liên kết sản phẩm và chọn Cập nhật


Lưu ý:

  1. Nếu sản phẩm có nhiều phiên bản khác nhau thì barcode của các phiên bản không được trùng nhau. Nếu không, quá trình đồng bộ này không thực hiện được.

  2. Hệ thống sẽ lấy giá sản phẩm từ Haravan để đồng bộ sang Shopee (nếu có chọn đồng bộ Giá trong Cấu hình

  3. Hệ thống Haravan KHÔNG HỖ TRỢ đẩy trực tiếp sản phẩm từ Haravan lên Shopee. 


Kiểm tra kết quả đồng bộ 

Sau khi đồng bộ sản phẩm, nhà bán hàng có thể thực hiện kiểm tra lại kết quả đồng bộ bằng cách xem ở mục Sản phẩm

Kết quả đồng bộ thành công sẽ được hiển thị ở tab Đồng bộ thành công và các sản phẩm đồng bộ lỗi sẽ được ghi nhận ở tab Lỗi đồng bộ.

Ví dụ: sản phẩm có 5 biến thể, trong đó 3 biến thể đồng bộ thành công sẽ được hiển thị bên tab Đồng bộ thành công và 2 biến thể không thành công sẽ được hiển thị ở tab Lỗi đồng bộ. 


Để kiểm tra được việc đồng bộ sản phẩm phát sinh lỗi gì, nhà bán hàng thực hiện theo các bước:

  1. Chọn Tab Lỗi đồng bộ.

  2. Chọn vào hình tam giác nhỏ kế bên sản phẩm lỗi để xem danh sách các biến thể đồng bộ lỗi của sản phẩm. Nhấn vào hình tam giác kế bên biến thể để xem lỗi đồng bộ là gì.


Các nguyên tắc đồng bộ tồn kho sản phẩm

- Hệ thống sẽ lấy tồn kho theo kho đã chọn làm kho đồng bộ tồn để cập nhật qua gian hàng Shopee. 

Các sản phẩm phải có quản lý tồn kho.

Chế độ tồn kho sẽ không ảnh hưởng tới cấu hình Kho đồng bộ bạn đã thiết lập. Do đó, bạn không nhất thiết phải bật chế độ tồn kho nâng cao, hệ thống sẽ tự động đồng bộ tồn kho và đơn hàng theo như kho hàng bạn đã thiết lập. 

Với các sản phẩm có tích chọn cho phép đặt hàng khi hết hàng, hệ thống đồng bộ số tồn mặc định là 100.000 qua Shopee

Với sản phẩm không cho phép đặt hàng khi hết hàng: lấy đúng số lượng tồn kho của sản phẩm 


Các lỗi thường gặp khi đồng bộ và cách giải quyết

Lỗi hay gặp

Cách giải quyết 

Mã barcode không tồn tại trên hệ thống Shopee/Haravan

Tìm hiểu cách xử lý lỗi mã barcode không tồn tại trên hệ thống Shopee/Haravan

Lỗi đồng bộ khi sản phẩm đang trong chương trình khuyến mãi trên (In onging/upcoming promotion, model price cannot be edited)

Tìm hiểu cách xử lý lỗi đồng bộ khi sản phẩm đang trong chương trình khuyến mãi trên (In onging/upcoming promotion, model price cannot be edited) 

Lỗi trùng barcode trên Shopee

Cập nhật lại SKU bị trùng và thực hiện đồng bộ lại sản phẩm


Ngừng đồng bộ tồn kho 

Để ngừng đồng bộ tồn kho, nhà bán hàng bỏ chọn ô Số lượng trong mục Thông tin được đồng bộ hoặc tắt Đồng bộ tồn kho, hệ thống sẽ ngừng đồng bộ số tồn kho từ Haravan qua Shopee


Trong trường hợp nhà bán hàng muốn tạm ngừng đồng bộ tồn kho sản phẩm, nhà bán hàng có thể thực hiện tắt Đồng bộ tồn kho trong mục Đồng bộ tồn kho và thiết lập thời gian tự động đồng bộ lại.