Sau khi thực hiện kết nối Shopee, bạn cần thực hiện liên kết sản phẩm giữa Haravan và Shopee. Thao tác này sẽ giúp hai hệ thống nhận diện sản phẩm tại Haravan và sản phẩm trên Shopee là giống nhau. Khi có đơn hàng phát sinh trên sàn đơn được đồng bộ về Haravan, hệ thống sẽ tự động kiểm tra sản phẩm trên đơn và trừ tồn kho sản phẩm tương ứng trên Haravan.


Nội dung


Chuẩn bị trước khi liên kết sản phẩm

Trước khi thực hiện liên kết sản phẩm, bạn cần bảo đảm:

 • Sản phẩm phải có ở cả nền tảng Haravan và Shopee.

 • Sản phẩm trên Shopee phải có SKU trùng khớp với barcode sản phẩm trên Haravan

 • Các sản phẩm trên Shopee phải được cập nhật về menu Sản phẩm Shopee (hệ thống sẽ tự động cập nhật).


Nguyên tắc liên kết SKU Shopee

 • Nếu sản phẩm Shopee không có SKU phân loại thì hệ thống dùng mã SKU sản phẩm để liên kết với sản phẩm trên Haravan.

 • Nếu sản phẩm Shopee có sản phẩm phân loại (biến thể sản phẩm) thì sẽ sử dụng SKU phân loại để đồng bộ với sản phẩm trên Haravan.

 • Nếu sản phẩm Shopee có sản phẩm phân loại (biến thể sản phẩm) mà không có SKU phân loại thì sẽ không thể liên kết với sản phẩm trên Haravan.


Giới thiệu mục sản phẩm

Mục sản phẩm sẽ hiển thị kết quả liên kết và đồng bộ sản phẩm giữa Haravan và Shopee. 

Trong mục sản phẩm sẽ có các tab ghi nhận kết quả liên kết, đồng bộ sản phẩm

 • Tất cả sản phẩm: tổng hợp các sản phẩm bạn đã thực hiện thao tác liên kết ở trên
 • Đồng bộ thành công: tổng hợp các sản phẩm đã liên kết và đồng bộ số lượng, giá bán thành công
 • Lỗi đồng bộ: tổng hợp các sản phẩm bị lỗi đồng bộ số lượng, giá  
 • Liên kết lỗi: tổng hợp các sản phẩm liên kết chưa thành công.


Thực hiện liên kết sản phẩm

Trước khi thực hiện liên kết sản phẩm, bạn cần kiểm tra tất cả sản phẩm trên Shopee đã được cập nhật về menu Sản phẩm Shopee ở Haravan hay chưa. 

Sau khi đảm bảo sản phẩm trên Shopee đã được cập nhật về menu, bạn thực hiện liên kết sản phẩm theo các bước sau:

1. Tại trang quản trị, chọn mục Sản phẩm -> Chọn các sản phẩm cần liên kết.

2. Chọn Thao tác -> chọn gian hàng Shopee muốn liên kết sản phẩm và chọn Hoàn tất


Bạn cũng có thể thực hiện liên kết từng sản phẩm bằng cách chọn sản phẩm cần liên kết. Tại mục hiển thị, bạn chọn các gian hàng bạn muốn liên kết sản phẩm và chọn Cập nhậtLưu ý:
 1. Nếu sản phẩm có nhiều biến thể khác nhau thì barcode của các biến thể không được trùng nhau. Nếu không, quá trình đồng bộ này không thực hiện được.
 2. Hệ thống sẽ lấy giá sản phẩm từ Haravan để đồng bộ sang Shopee (nếu có chọn đồng bộ Giá trong Cấu hình)
 3. Hệ thống Haravan KHÔNG HỖ TRỢ đẩy trực tiếp sản phẩm từ Haravan lên Shopee. 

Liên kết lại sản phẩm bị lỗi liên kết hoặc lỗi đồng bộ 

Sau khi đã thực hiện xử lý lỗi theo thông báo, nhà bán hàng cần thực hiện liên kết lại sản phẩm. Để liên kết lại, Nhà bán hàng thực hiện:

1. Tại mục Shopee, nhà bán hàng chọn mục Sản phẩm

2. Chọn nút đồng bộ lại tại sản phẩm bị lỗi liên kết, lỗi đồng bộ


Kiểm tra kết quả liên kết

Sau khi liên kết sản phẩm, nhà bán hàng có thể thực hiện kiểm tra lại kết quả liên kết bằng cách xem ở mục Sản phẩm

Kết quả liên kết thành công sẽ được hiển thị ở tab Tất cả sản phẩm và có trạng thái liên kết là Đã liên kết

Các sản phẩm liên kết lỗi sẽ được ghi nhận ở tab Liên kết lỗi. Để xem lỗi liên kết, nhà bán hàng bấm vào biểu tượng bên cạnh sản phẩm để xem và có trạng thái Liên kết thất bại


Giải thích thuật ngữ
Trạng thái liên kếtThông báo kết quả sau khi thực hiện thao tác liên kết sản phẩm Haravan và Shopee
 • Đã liên kết: Sản phẩm đã liên kết thành công
 • Chưa liên kết: Sản phẩm liên kết thất bại. 
Trạng thái đồng bộHiển thị trạng thái đồng bộ thông tin giá, số lượng từ Haravan qua Shopee
 • Chưa đồng bộ: Tại thời điểm liên kết sản phẩm, Nhà bán hàng không tick vào lựa chọn nào khi cấu hình Thông tin được đồng bộ
 • Đã đồng bộ: Tại thời điểm liên kết sản phẩm, Nhà bán hàng đã chọn đồng bộ 1 trong 2 hoặc cả 2 thông tin

Lưu ý:

 • Trạng thái liên kếttrạng thái đồng bộ sản phẩm hai trạng thái tách biệt
 • Nếu sản phẩm có trạng thái đã liên kết và trạng thái chưa đồng bộ, khi có đơn hàng phát sinh trên Shopee, hệ thống sẽ trừ tồn sản phẩm trên Haravan nhưng số tồn sau khi trừ sẽ không được đồng bộ về lại ShopeeCác nguyên tắc đồng bộ tồn kho sản phẩm

- Hệ thống sẽ lấy tồn kho theo kho đã chọn làm kho đồng bộ tồn để cập nhật qua gian hàng Shopee. 

Các sản phẩm phải có quản lý tồn kho.

Chế độ tồn kho sẽ không ảnh hưởng tới cấu hình Kho đồng bộ bạn đã thiết lập. Do đó, bạn không nhất thiết phải bật chế độ tồn kho nâng cao, hệ thống sẽ tự động đồng bộ tồn kho và đơn hàng theo như kho hàng bạn đã thiết lập. 

Với các sản phẩm có tích chọn cho phép đặt hàng khi hết hàng, hệ thống đồng bộ số tồn mặc định là 50.000 qua Shopee

Với sản phẩm không cho phép đặt hàng khi hết hàng: lấy đúng số lượng tồn kho của sản phẩm 


Các lỗi thường gặp khi đồng bộ 

Lỗi hay gặp

Cách giải quyết 

Mã barcode không tồn tại trên hệ thống Shopee/Haravan

Tìm hiểu cách xử lý lỗi mã barcode không tồn tại trên hệ thống Shopee/Haravan

Lỗi đồng bộ khi sản phẩm đang trong chương trình khuyến mãi trên (In onging/upcoming promotion, model price cannot be edited)

Tìm hiểu cách xử lý lỗi đồng bộ khi sản phẩm đang trong chương trình khuyến mãi trên (In onging/upcoming promotion, model price cannot be edited) 

Lỗi trùng SKU trên Shopee

Cập nhật lại SKU bị trùng và thực hiện liên kết lại sản phẩm


Ngừng đồng bộ số lượng tồn kho 

Để ngừng đồng bộ tồn kho, nhà bán hàng tắt Số lượng trong mục Thông tin được đồng bộ hoặc tắt Đồng bộ tồn kho, hệ thống sẽ ngừng đồng bộ số tồn kho từ Haravan qua Shopee

Trong trường hợp nhà bán hàng muốn tạm ngừng đồng bộ tồn kho sản phẩm, nhà bán hàng có thể thực hiện tắt Đồng bộ tồn kho trong mục Đồng bộ tồn kho và thiết lập thời gian tự động đồng bộ lại.