Nội dung


Hiểu về trang danh sách khách hàng

Trang Danh sách khách hàng chứa tất cả thông tin khách hàng đã tương tác mua hàng từ tất cả các kênh hay do bạn thêm vào. 


Bằng cách truy cập vào một khách hàng bất kỳ, bạn có thể thực hiện các thao tác cần thiết cho khách hàng đó: chỉnh sửa thông tin khách hàng, xem lịch sử, thêm ghi chú,...


Khi hiển thị khách hàng trên trang Danh sách khách hàng, bạn có thể xem được các thông tin sau:

 • Khách hàng: tên khách hàng, nếu không có, thay bằng địa chỉ email.
 • Địa điểm: thông tin về tỉnh thành và quốc gia của khách hàng.
 • Tổng đơn hàng: số lượng đơn hàng đã giao dịch.
 • Đơn hàng gần nhất: mã đơn hàng giao dịch gần nhất.
 • Tổng tiền đã mua: Tổng giá trị thực nhận trên đơn hàng khách đã mua - Giá trị hoàn trả trên đơn hàng - Giá trị đơn
 • Nợ phải thu: Nợ phải thu của khách sẽ được ghi nhận trên các đơn hàng (1) thanh toán sau và (2) đã được tạo vận đơn ID khách hàng 


Cũng giống như các thông tin khác (đơn hàng, sản phẩm, biến thể,...), khách hàng cũng có một mã số định danh riêng là ID khách hàng. 


ID khách hàng là một dãy bao gồm 11 chữ số, được tạo ra và gắn liền với khách hàng khi được khách hàng được khởi tạo trên hệ thống (Do bạn tạo mới, hay đồng bộ dữ liệu từ các đơn hàng). ID này là duy nhất, không trùng lặp, không thay đổi và do hệ thống tạo ngẫu nhiên, bạn không thể can thiệp vào. 


Nhóm khách hàng mặc định

Haravan tạo sẵn các nhóm khách hàng nhà bán hàng thường sử dụng với các điều kiện lọc cần thiết để tự động thêm các khách hàng đủ điều kiện vào nhóm


GIAO DIỆN


Ý NGHĨA


Tất cả khách hàng


Chứa đựng các thông tin:

 • Khách hàng: tên khách hàng, nếu không có, thay bằng địa chỉ email.

 • Địa điểm: thông tin về tỉnh thành và quốc gia của khách hàng.

 • Tổng đơn hàng: số lượng đơn hàng đã giao dịch.

 • Đơn hàng gần nhất: mã đơn hàng giao dịch gần nhất.

 • Tổng: tổng giá trị mà khách hàng đã giao dịch.


Khách hàng thân thiết 

Là khách hàng có số đơn hàng lớn hơn 1.

Khách hàng tiềm năng


Là khách hàng có đơn hàng chưa hoàn tất trong tháng vừa qua.

Nhận email quảng cáo


Hiển thị khách hàng đồng ý nhận khi có các chương trình giới thiệu sản phẩm mới, khuyến mãi,...


Trong nước


Là khách hàng có địa chỉ tại Việt Nam.