Nội dung

1) Danh sách khách hàng


GIAO DIỆN


Ý NGHĨA

Danh sách 

khách hàng


Cho phép người bán xem tất cả thông tin khách hàng đã tương tác mua hàng từ tất cả các kênh hay do người bán tự thêm vào.

2) Thông tin ở Danh sách khách hàng


GIAO DIỆN


Ý NGHĨA


Tất cả khách hàng


Chứa đựng các thông tin:

  • Khách hàng: tên khách hàng, nếu không có, thay bằng địa chỉ email.

  • Địa điểm: thông tin về tỉnh thành và quốc gia của khách hàng.

  • Tổng đơn hàng: số lượng đơn hàng đã giao dịch.

  • Đơn hàng gần nhất: mã đơn hàng giao dịch gần nhất.

  • Tổng: tổng giá trị mà khách hàng đã giao dịch.


Khách hàng thân thiết 

Là khách hàng có số đơn hàng lớn hơn 1.

Khách hàng tiềm năng


Là khách hàng có đơn hàng chưa hoàn tất trong tháng vừa qua.

Nhận email quảng cáo


Hiển thị khách hàng đồng ý nhận khi có các chương trình giới thiệu sản phẩm mới, khuyến mãi,...


Trong nước


Là khách hàng có địa chỉ tại Việt Nam.