Mua 2 Tặng 1 là ứng dụng khuyến mãi mua 2 tặng 1 giúp kích thích nhu cầu mua sắm của khách hàng, từ đó giúp gia tăng giá trị trung bình trên các đơn hàng cũng như thúc đẩy doanh thu bán hàng cho nhà bán. 

 • Ứng dụng sẽ hỗ trợ đem lại những lợi ích:
 • Tránh tình trạng khách hàng phải tách bill sản phẩm, chỉ với một bill duy nhất gồm sản phẩm mua và sản phẩm tặng của chương trình khuyến mãi mua 2 tặng 1
 • Tính toán giỏ hàng sẽ được tối ưu hơn
 • Giảm thiểu thời gian chờ đợi checkout
Lưu ý:

Để sử dụng được chương trình khuyến mãi của Mua 2 Tặng 1, bạn cần gỡ cài đặt các app khuyến mãi khác như Haravan Combo, Promotion Any, Buy X Get Y,...Ứng dụng Mua 2 Tặng 1 do Haravan phát triển với mức phí dịch vụ là 2,400,000đ/năm


MỤC LỤC


Cài đặt ứng dụng

1. Người bán truy cập vào trang ứng dụng Mua 2 Tặng 1.

2. Chọn Cài đặt ứng dụng.

3. Chọn Đồng ý để cấp quyền cho ứng dụng truy cập vào trang quản trị Haravan của bạn

 


Tạo chương trình khuyến mãi

Taị tab Chương trình khuyến mãi của ứng dụng, nhấn nút Tạo chương trình khuyến mãi để mở giao diện tạo chương trình khuyến mãi

   


Giao diện hiển thị trang tạo chương trình khuyến mãi Mua 2 Tặng 1 gồm các thông tin được đánh số thứ tự như sau:


STT

Thành phần

Diễn giải

1

Tên chương trình khuyến mãi

 • Thông tin chương trình khuyến mãi bắt buộc nhập

 • Nhập tối đa 150 ký tự

 • Không được trùng với các chương trình khuyến mãi đã tạo trước đó

2

Sản phẩm áp dụng

Gồm 3 lựa chọn:

 • Tất cả sản phẩm: gồm toàn bộ các sản phẩm mà shop hiện có. Khi có sự thay đổi, những sản phẩm được thêm mới hoặc chỉnh sửa đều sẽ được áp dụng

 • Chọn theo sản phẩm: Các sản phẩm sau khi chọn sẽ hiển thị thành một danh sách áp dụng CTKM

 • Chọn theo nhóm sản phẩm: Chọn nhóm sản phẩm sẽ được áp dụng khuyến mãi. 

3

Điều kiện áp dụng (tùy chọn): 

Khi chọn khuyến mãi được áp dụng chung với các chương trình khuyến mãi khác gồm 2 lựa chọn:

 • Áp dụng với giá sản phẩm đã giảm: Chương trình khuyến mãi Mua 2 Tặng 1 sẽ áp dụng chung với chương trình khuyến mãi khác và sẽ chọn sản phẩm tặng dựa trên mức giá đã giảm của sản phẩm.

VD: Khách hàng mua giỏ hàng với 6 sản phẩm gồm:

Sản phẩm A: 500,000đ giảm còn 150,000đ

Sản phẩm B: 300,000đ giảm còn 200,000đ

Sản phẩm C: 400,000đ

Sản phẩm D: 200,000đ

Sản phẩm E: 250,000đ

Sản phẩm F: 300,000đ


Sau khi áp dụng chương trình khuyến mãi từ ứng dụng Mua 2 Tặng 1, sắp xếp theo giá giảm dần và sắp xếp theo giá đã giảm của sản phẩm ta có:

Sản phẩm C: 400,000đ

Sản phẩm F: 300,000đ 

Sản phẩm E: 250,000đ -> 0đ (sản phẩm tặng)

Sản phẩm B: 200,000đ

Sản phẩm D: 200,000đ

Sản phẩm A: 150,000đ -> 0đ (sản phẩm tặng)

=> Sản phẩm tặng là E và A


 • Áp dụng với giá gốc sản phẩm: Chương trình khuyến mãi Mua 2 Tặng 1 sẽ áp dụng chung với chương trình khuyến mãi khác và sẽ chọn sản phẩm tặng dựa trên giá gốc của sản phẩm. 


VD: Khách hàng mua giỏ hàng với 6 sản phẩm gồm:

Sản phẩm A: 500,000đ giảm còn 150,000đ

Sản phẩm B: 300,000đ giảm còn 200,000đ

Sản phẩm C: 400,000đ

Sản phẩm D: 200,000đ

Sản phẩm E: 250,000đ

Sản phẩm F: 300,000đ


Sau khi áp dụng chương trình khuyến mãi Mua 2 Tặng 1, sắp xếp theo giá giảm dần và sắp xếp theo giá gốc sản phẩm ta có:

Sản phẩm A: 500,000đ

Sản phẩm C: 400,000đ

Sản phẩm B: 300,000đ -> 0đ (sản phẩm tặng)

Sản phẩm F: 300,000đ

Sản phẩm E: 250,000đ

Sản phẩm D: 200,000đ -> 0đ (sản phẩm tặng)

=> Sản phẩm tặng là B và D


Khi không chọn Áp dụng chung với chương trình khuyến mãi khác, sản phẩm đạt điều kiện cả 2 CTKM (CTKM được tạo trên trang quản trị và chương trình Mua 2 Tặng 1) trong đơn hàng sẽ không được áp dụng Mua 2 Tặng 1 (vẫn giữ nguyên chương trình khuyến mãi đang áp dụng). Lúc này, ứng dụng chỉ áp dụng cho các sản phẩm có trong danh sách khuyên mãi của chương trình. 

Giá sản phẩm: Giá sản phẩm là điều kiện để hệ thống lọc ra danh sách sản phẩm áp dụng Mua 2 tặng 1 trong đơn hàng. Bao gồm các lựa chọn:

 • Bằng

 • Lớn hơn

 • Nhỏ hơn


Ví dụ: Bạn thiết lập giá sản phẩm nhỏ hơn 200.000 VNĐ thì hệ thống sẽ lọc ra danh sách các sản phẩm có giá  dưới 200.000 VNĐ để áp dụng CTKM cho các sản phẩm này. 


Quy định áp dụng Giá sản phẩm:

 • Nếu chọn Áp dụng chung với chương trình khuyến mãi khác, giá sản phẩm sẽ được lọc theo option bạn đã chọn từ trước (áp dụng theo giá gốc hoặc giá đã giảm của sản phẩm)

 • Nếu không áp dụng chung với chương trình khuyến mãi khác, giá sản phẩm sẽ được lọc theo giá gốc sản phẩm

4

Chi nhánh áp dụng

Gồm 2 lựa chọn:

 • Tất cả chi nhánh

 • Tùy chọn chi nhánh


Lưu ý: Đối với tùy chọn chi nhánh áp dụng chương trình khuyến mãi trên website, nếu website của bạn không cho phép chọn chi nhánh mua hàng thì chương trình khuyến mãi sẽ không được áp dụng theo chi nhánh đã thiết lập. 

Tham khảo: Cấu hình hiển thị chi nhánh mua hàng trên website

5

Kênh bán hàng áp dụng

Gồm 2 lựa chọn:

 • Tất cả kênh bán hàng

 • Tùy chọn kênh:

  • Draft (đơn được tạo trên trang quản trị Haravan)

  • Website

  • POS (đơn được tạo trên màn hình HaraRetail)

  • Harasocial (Admin Omni): đơn hàng được tạo trên admin Omni và chọn kênh bán hàng Harasocial

  • Zalo (Admin Omni): đơn hàng được tạo trên admin Omni và chọn kênh bán hàng Zalo

  • Facebook (Admin Omni): đơn hàng được tạo trên admin Omni và chọn kênh bán hàng Facebook

Lưu ý: Đối với các kênh bán hàng nằm ngoài 4 kênh hỗ trợ, hệ thống sẽ không áp dụng chương trình khuyến mãi Mua 2 Tặng 1. 

6

Hiệu lực khuyến mãi

Gồm thời gian bắt đầu và thời gian kết thúc

Thời gian được tính theo GMT+07:00

7

Trạng thái hoạt động

Gồm 3 trạng thái chính:

 • Chưa bắt đầu: Trường hợp chương trình khuyến mãi đã được bật nhưng chưa đến thời gian diễn ra hiệu lực

 • Đang khuyến mãi:Chương trình khuyến mãi đang trong thời gian diễn ra hiệu lực

 • Đã hết hạn:Chương trình khuyến mãi đã bị ngừng kích hoạt hoặc hết hiệu lực diễn ra khuyến mãi


Sau khi nhập/chọn các thông tin chương trình khuyến mãi, bạn hãy nhấn [Lưu và kích hoạt] trong trường hợp muốn tạo và kích hoạt ngay chương trình khuyến mãi.


Chương trình khuyến mãi sẽ được kích hoạt ngay lập tức với trạng thái hoạt động là “Đang khuyến mãi” nếu đã đến thời gian diễn ra khuyến mãi.

Lưu ý:

Khi chương trình khuyến mãi được bật bởi [Lưu và kích hoạt], bạn sẽ không thể chỉnh sửa chương trình khuyến mãi.


Tạo chương trình khuyến mãi nháp

Tính năng tạo chương trình khuyến mãi nháp giúp người dùng có thể tạo trước chương trình khuyến mãi, chuẩn bị để sử dụng cho campaign/chiến dịch của mình. Sau khi nhập/chọn thông tin chương trình khuyến mãi, hãy nhấn Lưu nháp để có thể tạo chương trình khuyến mãi nháp.
Chương trình khuyến mãi nháp sẽ không được kích hoạt ngay, bạn vẫn có thể chỉnh sửa chương trình khuyến mãi nháp và lưu lại các thay đổi.


Lưu ý: Chương trình khuyến mãi sẽ chỉ được cập nhật khi nhấn nút Lưu, nếu không nhấn lưu mọi thay đổi đều không được cập nhật.


Sau khi tạo chương trình khuyến mãi, tại giao diện danh sách chương trình khuyến mãi bạn có thể tìm thấy các chương trình khuyến mãi bạn đã tạo trước đó gồm các thông tin:


STT

Diễn giải

Mô tả

1

Tên chương trình khuyến mãi

Tên chương trình khuyến mãi vừa tạo

2

Trạng thái

Trạng thái kích hoạt của chương trình khuyến mãi gồm 3 trạng thái:

 • Đã kích hoạt

 • Chưa kích hoạt (đối với đơn nháp)

 • Ngừng kích hoạt

3

Ngày tạo

Ngày tạo chương trình khuyến mãi

4

Ngày bắt đầu

Ngày chương trình khuyến mãi bắt đầu hiệu lực

5

Ngày kết thúc

Ngày chương trình khuyến mãi hết hiệu lực

6

Trạng thái hoạt động

Trạng thái hoạt động của chương trình khuyến mãi gồm 3 trạng thái:

 • Đang khuyến mãi

 • Chưa bắt đầu

 • Đã hết hạnKích hoạt chương trình khuyến mãi

Trường hợp kích hoạt chương trình khuyến mãi sẽ chỉ áp dụng với chương trình khuyến mãi nháp. Tại một thời điểm chỉ có thể kích hoạt 1 chương trình khuyến mãi Buy  Get 1. Trong trường hợp có chương trình khuyến mãi khác đang hoạt động, hệ thống sẽ hiển thị một popup xác nhận kích hoạt chương trình khuyến mãi hiện tại.


Khi bạn nhấn Xác nhận, hệ thống sẽ tắt chương trình khuyến mãi hiện có và kích hoạt chương trình khuyến mãi mới.

Lưu ý:

Ngay cả chương trình khuyến mãi hết hạn cũng sẽ có trạng thái là “Đã kích hoạt”, vậy nên nếu muốn kích hoạt chương trình khuyến mãi mới thì bạn phải ngừng kích hoạt chương trình khuyến mãi đã kích hoạt trước đó.Chương trình khuyến mãi vừa kích hoạt sẽ có trạng thái “Đã kích hoạt”, trạng thái hoạt động của chương trình khuyến mãi sẽ phụ thuộc vào hiệu lực của khuyến mãi.

 • Nếu chương trình khuyến mãi chưa bắt đầutrạng thái hoạt động sẽ là “Chưa bắt đầu”

 • Nếu chương trình khuyến mãi được kích hoạt tại thời điểm vẫn còn hiệu lựctrạng thái hoạt động sẽ là “Đang hoạt động”

 • Nếu chương trình khuyến mãi được kích hoạt tại thời điểm hết hiệu lựctrạng thái hoạt động sẽ là “Đã hết hạn”


Ngừng chương trình khuyến mãi

Trường hợp chương trình khuyến mãi đang hoạt động nhưng bạn muốn ngừng chương trình, hãy vào chi tiết chương trình khuyến mãi và bấm Ngừng kích hoạt khuyến mãi


Sẽ có một pop-up xác nhận ngừng kích hoạt hiện lên trên giao diện, sau khi nhấn [Xác nhận] chương trình khuyến mãi ngay lập tức sẽ được ngừng kích hoạt.


Lưu ý:

 • Sau khi ngừng chương trình khuyến mãi thì bạn sẽ không thể bật lại chương trình khuyến mãi này.