Bạn có thể đồng thời sử dụng song song cả hai ứng dụng Haracombo và Mua X Tặng Y để tạo ra nhiều chương trình khuyến mãi độc đáo, kích thích khách hàng mua sắm tại website hoặc cửa hàng.

Tuy nhiên có một điểm cần lưu ý đó chính là trường hợp Sản phẩm X nằm trong cả hai chương trình Combo và mua X tặng Y. Lúc này ứng dụng sẽ ưu tiên áp dụng khuyến mãi combo đối với giỏ hàng thỏa cả 2 điều kiện.

Lưu ý:
Khuyến mãi combosản phẩm combo là hai khái niệm hoàn toàn khác nhau. 
Tìm hiểu về Sản phẩm Comboứng dụng Haravan Combo


Minh họa cho trường hợp trên như sau:

Setup Combo: Mua sản phẩm SP 100k sẽ được giảm 100 % cho sản phẩm SP 10k Mua X Tặng Y: Mua sản phẩm SP 100k tặng sản phẩm SP 200k


Khi giỏ hàng có chứa các sản phẩm đồng thời thuộc hai loại khuyến mãi combo và mua X tặng Y, lúc này hệ thống sẽ ưu tiên áp dụng khuyến mãi Haravan ComboGiỏ hàng có sản phẩm SP10K, sản phẩm SP100K và sản phẩm SP200K. Lúc này, hệ thống ưu tiên khuyến mãi combo sản phẩm SP 100k giảm 100% cho sản phẩm SP 10k


Một vài câu hỏi thường gặp

1. Nếu tại cấu hình Theme setup hiển thị app Haracombo hoặc Mua X tặng Y thì có ảnh hưởng đến việc đồng thời chạy 2 khuyến mãi không?

Về cơ bản việc setup hiển thị tại cấu hình Theme cho app Combo hoặc Mua X tặng Y không hề ảnh hưởng đến việc áp dụng khuyến mãi. 

Hệ thống vẫn chạy song song 2 ứng dụng tại cùng 1 thời điểm dù chỉ có Haracombo hoặc Mua X tặng Y được chọn để hiển thị ra giao diện.

Tuy nhiên, khi giỏ hàng tồn tại sản phẩm đồng thời thuộc hai loại khuyến mãi combo và mua X tặng y, lúc này hệ thống sẽ ưu tiên áp dụng khuyến mãi combo


2. Ứng dụng Haracombo và Mua X Tặng Y có sử dụng được với app Buy 2 Get 1/Buy 1 Get 1 hay không?

Ứng dụng Haracombo và Mua X Tặng Y không thể sử dụng chung với ứng dụng Buy 2 Get 1 và Buy 1 Get 1

Vì vậy để sử dụng được chương trình khuyến mãi của Buy 2 Get 1 và Buy 1 Get 1, bạn cần gỡ cài đặt các app khuyến mãi khác như Haravan Combo, Promotion Any, Buy X Get Y,...