1. Bạn đăng nhập vào Trang quản trị Haravan.

2. Bạn vào mục Báo cáo  Báo cáo bán hàng  Dòng tiền theo ngày giao dịch.

3. Bạn chọn Thêm hiển thị  chọn Nguồn giới thiệu (Referral).

4. Click chuột ra ngoài khoảng trống để tắt hộp thoại và chọn Áp dụng.

5. Trang báo cáo hiển thị: