1. Bạn đăng nhập vào Trang quản trị Haravan.

  2. Bạn vào mục Báo cáo -> Báo cáo bán hàng -> Dòng tiền theo ngày giao dịch.

  3. Bạn chọn Thêm hiển thị -> chọn Nguồn giới thiệu (Referral).

  4. Click chuột ra ngoài khoảng trống để tắt hộp thoại và chọn Áp dụng.

  5. Trang báo cáo hiển thị: