Thanh toán

Thay đổi ngôn ngữ trang thanh toán
Tính năng thay đổi ngôn ngữ cho giao diện trang thanh toán (Checkout) trên website bán hàng sẽ giúp bạn tiếp cận đến những tập khách hàng tiềm năng hơn. Hiệ...
Fri, 15 Tháng 11, 2019 at 1:41 PM
Hướng dẫn kết nối thanh toán online qua ví MoMo 2021
Các mục liên quan Hiểu hơn về MoMo (1) Đăng ký tài khoản MoMo (2) Tích hợp thanh toán MoMo trong Haravan (3) Lựa chọn thanh toán bằng MoMo (4)...
Mon, 5 Tháng 4, 2021 at 3:13 PM
Hướng dẫn kết nối thanh toán online qua cổng VNPAY 2021
Các mục liên quan Hiểu hơn về VNPAY (1) Đăng ký tài khoản VNPAY (2) Tích hợp thanh toán VNPAY trong Haravan (3) Lựa chọn thanh toán bằng VNPAY...
Mon, 5 Tháng 4, 2021 at 3:14 PM
Hướng dẫn kết nối thanh toán online qua cổng 123Pay 2021
Các mục liên quan Hiểu hơn về 123Pay (1) Đăng ký tài khoản 123Pay (2) Tích hợp thanh toán 123Pay trong Haravan (3) Lựa chọn thanh toán bằng 123P...
Fri, 16 Tháng 4, 2021 at 12:24 PM
Hướng dẫn cài đặt thanh toán online qua Ví Moca trên Ứng dụng Grab
Hiểu hơn về Ví Moca trên Ứng dụng Grab Một trong những phương thức thanh toán online phổ biến nhất với người dùng Việt Nam;. Hỗ trợ liên kết với hơn 20...
Mon, 19 Tháng 7, 2021 at 1:21 PM
Hướng dẫn kết nối thanh toán online qua cổng PayPal 2021
Các mục liên quan Hiểu hơn về PayPal (1) Đăng ký tài khoản PayPal (2) Tích hợp thanh toán PayPal trong Haravan (3) Lựa chọn thanh toán bằng (4) ...
Mon, 5 Tháng 4, 2021 at 2:46 PM
Hướng dẫn kết nối thanh toán online qua Payoo 2021
Các mục liên quan Hiểu hơn về Payoo (1) Đăng ký tài khoản Payoo (2) Tích hợp thanh toán Payoo trong Haravan (3) Lựa chọn thanh toán bằng Payoo...
Mon, 5 Tháng 4, 2021 at 2:49 PM
Tuỳ chọn mục thanh toán
Nhà bán hàng có thể chỉnh sửa một số trường trên các trang thanh toán của mình để nó thành bắt buộc, tùy chọn hoặc ẩn. Ví dụ: một số Khách mua hàng không m...
Fri, 2 Tháng 7, 2021 at 3:46 PM
Hướng dẫn kết nối thanh toán online qua ví Ngân Lượng 2021
Các mục liên quan Hiểu hơn về Ngân Lượng (1) Đăng ký và kích hoạt tài khoản Ngân Lượng (2) Tích hợp thanh toán Ngân Lượng trong Haravan (3) Lự...
Mon, 5 Tháng 4, 2021 at 2:52 PM
Hướng dẫn kết nối thanh toán online qua cổng AlePay 2021
Các mục liên quan Hiểu hơn về AlePay (1) Đăng ký tài khoản AlePay (2) Tích hợp thanh toán AlePay trong Haravan (3) Lựa chọn thanh toán bằng Al...
Mon, 5 Tháng 4, 2021 at 2:56 PM

Cùng danh mục