Báo cáo điều chỉnh hỗ trợ người bán theo dõi số sản phẩm điều chỉnh trong các kho sau thao tác kiểm kho hoặc kiểm kho nhanh.

MỤC LỤC

 

Xem báo cáo điều chỉnh

Để xem báo cáo nhập hàng, bạn thực hiện: Tại trang quản trị, bạn chọn mục Báo cáo -> chọn Báo cáo tồn kho và chọn Điều chỉnh


Xem chi tiết báo cáo

Phần thống kê: hỗ trợ nhà bán hàng xem thống kê tổng số lượng sản phẩm điều chỉnh 

Phần hiển thị sẽ hỗ trợ nhà bán hàng xem chi tiết báo cáo theo các thông tin sau:

 • Sản phẩm

 • Loại sản phẩm

 • Nhà cung cấp

 • Biến thể

 • SKU

 • Barcode

 • Kho

 • Ngày kiểm kho

 • Mã điều chỉnh

Để thiết lập hiển thị thêm các thông tin, bạn chọn Thêm hiển thị và chọn các trường thông tin muốn hiển thị

Bộ lọc: hỗ trợ nhà bán hàng lọc cụ thể các trường thông tin muốn xem. Các trường thông tin trong bộ lọc bao gồm:

 • Sản phẩm

 • Loại sản phẩm

 • Nhà cung cấp

 • Nhóm sản phẩm

 • Kho

 • Lý do kiểm kho

Để lọc các điều kiện, bạn chọn Thêm điều kiện lọc và thực hiện thêm các điều kiện lọc -> chọn Áp dụngCác thao tác khác 

Nhà bán hàng có thể thực hiện thao tác Nhân bản và Xuất file báo cáo

 • Nhân bản: Nhà bán hàng có thể sử dụng thao tác này như một thao tác lưu lại bảng báo cáo với các điều kiện đã thiết lập để xem ngay mà không cần phải thêm điều kiện lọc lại hoặc thêm thông tin hiển thị. 

Nhà bán hàng chọn Thao tác -> Nhân bản -> Đặt tên cho bảng báo cáo mới

Bảng báo cáo mới nhân bản sẽ hiển thị trong mục báo cáo Tồn kho 

 • Xuất file: File báo cáo sau khi xuất ra sẽ được gửi về email nhà bán hàng đang đăng nhập trên trang admin Haravan.

 • Xóa: Bạn chỉ thực hiện thao tác xóa bảng báo cáo nhân bản