Khi chia sẻ đường dẫn website qua các mạng xã hội như Facebook, Zalo, nhà bán hàng hay gặp vấn đề hình ảnh không giống với hình ảnh đã thiết lập trên website.

Zalo, Facebook sẽ cần một khoảng thời gian để cập nhật lại hình ảnh, nên chưa cập nhật ngay sau khi website có sự thay đổi. Do đó, nhà bán hàng cần thực hiện thao tác Debug lỗi chia sẻ hình ảnh để thông báo cho Zalo, Facebook rằng website đã có hình ảnh mới, vui lòng cập nhật lại.

Nội dung


Hướng dẫn debug Zalo

Bước 1: Bạn truy cập vào trang:https://developers.zalo.me/tools/debug-sharing. và chọn Đăng nhập.

Bước 2: Nhà bán hàng thực hiện quét mã QR hoặc nhập số điện thoại để đăng nhập vào tài khoản Zalo của mình. Bạn có thể đăng nhập vào tài khoản Zalo cá nhân để thực hiện debug.

Bước 3: Dán URL vào ô và chọn Kiểm tra.

Bước 4: Nhấn nút Thu nhập lại. Sau khi thực hiện debug, bạn hãy đăng xuất app Zalo để clear cache và đăng nhập lại.


Hướng dẫn debug Facebook

Bước 1: Truy cập trang công cụ của Facebook: https://developers.facebook.com/tools/debug/ 

Bước 2: Dán URL vào ô và nhấn chọn Gỡ lỗi.

Bước 3: Nhấp chọn Thu thập lại.