Tại Lazada: Bạn tạo mới sản phẩm trên lazada, bạn có thể liên hệ tổng đài lazada nếu cần hỗ trợ tạo sản phẩm.

Tại Haravan: Xem hướng dẫn tạo sản phẩm có nhiều biến thể tại đây. Hoặc sản phẩm đã tạo nhưng chưa có biến thể, bạn cũng có thể tạo thêm biến thể, xem hướng dẫn thêm biến thể cho sản phẩm đã tạo tại đây
Bạn vui lòng xem chi tiết tại đây.


Nếu gặp khó khăn trong quá trình thao tác, bạn liên hệ bộ phận Dịch vụ khách hàng để nhận sự hỗ trợ trực tiếp.