• Tại Lazada: Bạn tạo mới sản phẩm trên lazada, bạn có thể liên hệ tổng đài lazada nếu cần hỗ trợ tạo sản phẩm.

  • Tại Haravan: Bạn vào Chi tiết sản phẩm trong Trang quản trị  ➨ Sản phẩm có nhiều phiên bản ➨ Chỉnh sửa ➨Tạo phiên bản sản phẩm.
    Bạn vui lòng xem chi tiết tại đây.


Nếu gặp khó khăn trong quá trình thao tác, bạn liên hệ bộ phận Dịch vụ khách hàng để nhận sự hỗ trợ trực tiếp.