Thanh toán

Làm thế nào để chuyển trang thanh toán từ 1 trang thành 2 trang?
Ở trang quản trị bạn chọn Cấu hình ➨ Thanh toán, bạn kéo xuống cuối trang chọn Trang thanh toán -> chọn Thanh toán trên từng trang  NHỮNG BÀI V...
Fri, 5 Tháng 8, 2022 tại 1:56 SA
Làm sao để hệ thống ghi nhận đơn hàng chưa hoàn tất ?
Để hệ thống ghi nhận đơn hàng chưa hoàn tất, khách hàng phải vào trang thanh toán, điền đầy đủ thông tin liên hệ, sau đó bấm vào nút “Tiếp tục đến phương th...
Wed, 26 Tháng 10, 2022 tại 4:33 CH
Tại sao đăng ký tài khoản ngân lượng xong rồi, nhưng vẫn không sử dụng được ?
Hiện tại Ngân lượng đã thay đổi chính sách đăng ký.  Sau khi bạn đăng ký tài khoản bên Ngân lượng xong ➨ cấu hình tại khoản Ngân lượng tại trang quản tr...
Wed, 26 Tháng 10, 2022 tại 4:40 CH
Có thể thay đổi chữ trên trang thanh toán được không ?
Có thể thay đổi được. Bạn vào mục Kênh bán hàng -> Website -> Thao tác -> Tùy chỉnh ngôn ngữ -> thay đổi chữ bạn muốn. Bạn vui lòn...
Fri, 5 Tháng 8, 2022 tại 2:07 SA
Có thể tùy chọn khách hàng phải có tài khoản mới đặt hàng được không ?
Có.  Bạn vào mục Cấu hình → Thanh toán → Tài khoản khách hàng và chọn như hình NHỮNG BÀI VIẾT LIÊN QUAN Làm sao để gửi lại email thông báo đơn hàn...
Wed, 26 Tháng 10, 2022 tại 4:47 CH
Sau khi đơn hàng được giao và thanh toán, có thể tự động lưu trữ đơn hàng không ?
Có.  Bạn vào mục Cấu hình ➨ Thanh toán ➨ Xử lý đơn hàng.   NHỮNG BÀI VIẾT LIÊN QUAN Hướng dẫn đơn hàng chưa hoàn tất
Fri, 5 Tháng 8, 2022 tại 2:14 SA
Có thể chỉnh sửa mẫu email thông báo đơn hàng không ?
Có thể chỉnh sửa Từ Trang quản trị -> Cấu hình -> Thông báo. Trong trang Cấu hình thông báo, Nhà bán hàng xem mục Nội dung email NHỮNG B...
Thu, 27 Tháng 10, 2022 tại 2:16 CH
Có thể ẩn phương thức thanh toán không ?
Có thể ẩn phương thức thanh toán.  Bạn vào mục Cấu hình ➨ Thanh toán ➨ Các phương thức thanh toán ➨ chỉnh sửa phương thức thanh toàn bạn muốn ẩn ➨ Tắt. ...
Fri, 5 Tháng 8, 2022 tại 2:20 SA
Cách cài đặt thời gian hệ thống tự gửi email nhắc nhở cho đơn hàng chưa hoàn tất.
 Để cài đặt thời gian gửi email nhắc khách hàng hoàn tất đơn hàng, bạn thực hiện như sau: 1. Vào Cấu hình ➨ Thanh toán. 2. Tại mục Xử lý đơn hàng, bạn ...
Sun, 8 Tháng 1, 2023 tại 1:52 CH
Có thể thêm nội dung thông báo thêm ở trang thanh toán không ?
Có thể thêm nội dung thông báo ở trang thanh toán.  Bạn vào mục Cấu hình ➨ Thanh toán ➨  xử lý đơn hàng ➨ Nội dung thông báo thêm. NHỮNG BÀI VIẾT...
Fri, 5 Tháng 8, 2022 tại 2:24 SA

Cùng danh mục