Thanh toán

Làm thế nào để nâng cấp trang thanh toán từ cũ sang trang thanh toán mới không ?
Ở trang quản trị bạn chọn Cấu hình ➨ Thanh toán, bạn kéo xuống cuối trang chọn Trang thanh toán. Lưu ý: Chỉ có tài khoản chủ sở hữu mới thay đổi được. B...
Mon, 7 Tháng 2, 2022 at 10:53 CH
Tại sao trên trang thanh toán hiển thị không tìm thấy phương thức vận chuyển ?
Trên trang thanh toán hiển thị không tìm thấy phương thức vận chuyển.  Bạn nên kiểm tra các yếu tố sau: Đã cấu hình vận chuyển đầy đủ chưa. Bạn vui l...
Tue, 8 Tháng 2, 2022 at 9:05 SA
Làm sao để hệ thống ghi nhận đơn hàng chưa hoàn tất ?
Để hệ thống ghi nhận đơn hàng chưa hoàn tất, khách hàng phải vào trang thanh toán, điền đầy đủ thông tin liên hệ, sau đó bấm vào nút “Tiếp tục đến phương th...
Tue, 8 Tháng 2, 2022 at 9:06 SA
Tại sao đăng ký tài khoản ngân lượng xong rồi, nhưng vẫn không sử dụng được ?
Hiện tại Ngân lượng đã thay đổi chính sách đăng ký.  Sau khi bạn đăng ký tài khoản bên Ngân lượng xong ➨ cấu hình tại khoản Ngân lượng tại trang quản tr...
Tue, 8 Tháng 2, 2022 at 9:13 SA
Có thể thay đổi chữ trên trang thanh toán được không ?
Có thể thay đổi được. Bạn vào mục Cấu hình ➨ Thanh toán ➨ kéo xuống cuối trang ➨ Ngôn ngữ trang thanh toán ➨ Tùy chỉnh ➨ thay đổi chữ bạn muốn. Bạn ...
Tue, 8 Tháng 2, 2022 at 8:49 SA
Có thể tùy chọn khách hàng phải có tài khoản mới đặt hàng được không ?
Có.  Bạn vào mục Cấu hình → Thanh toán → Tài khoản khách hàng và chọn như hình
Tue, 8 Tháng 2, 2022 at 8:51 SA
Sau khi đơn hàng được giao và thanh toán, có thể tự động lưu trữ đơn hàng không ?
Có.  Bạn vào mục Cấu hình ➨ Thanh toán ➨ Xử lý đơn hàng.  
Tue, 8 Tháng 2, 2022 at 8:54 SA
Có thể chỉnh sửa mẫu email thông báo đơn hàng không ?
Có.  Từ Trang quản trị -> Cấu hình -> Thông báo. Trong trang Cấu hình thông báo, Nhà bán hàng xem mục Nội dung email
Thu, 15 Tháng 7, 2021 at 5:50 CH
Có thể ẩn phương thức thanh toán không ?
Có thể ẩn phương thức thanh toán.  Bạn vào mục Cấu hình ➨ Thanh toán ➨ Các phương thức thanh toán ➨ chỉnh sửa phương thức thanh toàn bạn muốn ẩn ➨ Tắt.
Fri, 11 Tháng 2, 2022 at 2:46 CH
Hệ thống có hỗ trợ gửi email nhắc khách hàng chưa hoàn tất đơn hàng không ?
Có hỗ trợ.  Để cấu hình thời gian gửi email nhắc khách hàng hoàn tất đơn hàng, bạn thực hiện như sau: Vào Cấu hình ➨ Thanh toán. Tại mục Xử lý đơn...
Tue, 8 Tháng 2, 2022 at 9:30 SA

Cùng danh mục

Ưu đãi tháng 5 TẶNG 11.200.000đ tiền quảng cáo google