Giống với Google feed, Criteo Product Feed sở hữu giao diện tạo nguồn cấp dữ liệu (product feed) giống hệt Google.

Nhấn vào tab Criteo Product Feed, hệ thống sẽ hiển thị giao diện với các thành phần chi tiết của trang cấu hình gồm:


Số thứ tự

Thành phần

Diễn giải

1

Tên feed

Thông tin tên feed là bắt buộc nhập

Không được trùng với tên feed đã tạo trước đó

Tối đa 250 ký tự

2

Bộ lọc sản phẩm

Gồm các sản phẩm được đồng bộ theo điều kiện, nhằm tạo URL product feed đăng tải lên Google merchant center

3

Lập lịch

Thời gian tự động cập nhật URL product feed lên Google merchant center

Mặc định hiển thị thời gian cập nhật = thời gian hiện tại + 5 phút

Lưu ý: Feed URL sẽ được tạo dựa theo thời gian người dùng lựa chọn để update feed. Mặc định thời gian tạo feed = thời gian cập nhật URL product feed

4

Trạng thái feed

Gồm 2 trạng thái:

 • Đang hoạt động

 • Ngừng hoạt động

Mặc định hiển thị trạng thái “Đang hoạt động” khi tạo feed

5

Cấu hình utm tracking

Khi nhấp vào ô “Sử dụng utm tracking”, bạn có thể thêm UTM ("Urchin Tracking Module") để đo lường tracking hiệu quả chiến dịch.

 • Campaign Source (utm_source): nguồn traffic đổ về. VD: Google, Facebook Ads, Blog,..

 • Campaign Name (utm_campaign): Tên chiến dịch riêng lẻ, khẩu hiệu, mã khuyến mãi,...

 • Campaign Medium (utm_medium): Phương tiện quảng cáo hoặc tiếp thị. VD: CPC, Banner, Email,...

 • Campaign Term (utm_term): Từ khóa tìm kiếm có trả phí để khách hàng truy cập link

Cấu hình utm tracking sẽ xuất hiện tại đường link URL của sản phẩm

VD về UTM tracking:

?utm_source=facebook&utm_medium=CPC&utm_campaign=nuochoa

*Lưu ý: utm được ghép từ 2 từ trở lên nên sử dụng dấu ( _ ) thay vì ( - ) và khoảng cách vì nếu dùng ( - ) và khoảng cách, url đó sẽ không xài được (invalid url). 

✔ utm=mobile_ads (đúng)

X utm=mobile-ads (sai)

X utm=mobile ads (sai)

6

Tên sản phẩm

Khi nhấn chọn ô “Thêm tên biến thể vào tên sản phẩm”, hệ thống sẽ tự động thêm thuộc tính biến thể vào tên sản phẩm. 

VD: Tên sản phẩm = Áo khoác

Biến thể:

 • Màu sắc: Red

 • Kích thước: S

=> Tên biến thể: Áo khoác - Red / S

7

Giá

Hiển thị giá so sánh (giá đã giảm)

VD: Giá sản phẩm = 100.000đ

Giá so sánh = 70.000đ

8

Thương hiệu mặc định

Thương hiệu ở Google sẽ được liên kết với Nhà cung cấp ở trang chi tiết sản phẩm trên admin Haravan

 • Nếu nhà cung cấp của sản phẩm là Khác thì hệ thống sẽ sử dụng Thương hiệu mặc định bạn đã nhập đã thiết lập làm Thương hiệu ở Google.

 • Nếu bạn không thiết lập Thương hiệu mặc định thì Thương hiệu ở Google sẽ là tên của cửa hàng.

9

Cấu hình condition

Gồm 3 lựa chọn:

 • New
 • Refurbished 
 • Used
Mặc định sẽ là New

Tương ứng với các số trong hình:

Nhà bán hàng sau khi hoàn tất chọn các thông tin trên, tiến hành nhấn nút [Lưu] và hệ thống sẽ lưu thông tin feed. Bạn có thể tìm các feed đã tạo tại trang danh sách Criteo Product Feed.


Lưu ý

 • Giống với khi tạo Facebook feed và Google feed, hệ thống cần thời gian để tạo link URL, bạn có thể quay lại màn hình danh sách sau một khoảng thời gian để có thể thực hiện các chức năng như xem/sửa/xóa feed của mình.

 • Cho phép nhà bán hàng tạo tối đa 10 feed