Để ẩn hai dòng trên đầu và cuối trang in đơn hàng, khi in đơn hàng, bạn thực hiện như sau:

  1. Bạn nhấp chọn More settings.

  2. Trong mục Options, bỏ chọn ô Headers and Footers.

  3. In đơn hàng.