Do 2 nguyên do sau:

  1. Chưa chọn kho liên kết tại KiotViet.


  1. Không chọn “Được bán trực tiếp”.