Một là ghi chú cho đơn hàng. Ghi chú này là ghi chú của khách hàng đến nhân viên cửa hàng hoặc chủ cửa hàng.
Ví dụ: “nhận hàng trong giờ hành chính”, “gọi trước khi giao”,...


Một là ghi chú cho đơn vị vận chuyển. Ghi chú của chủ cửa hàng đến nhà vận chuyển hoặc nhân viên shipper của cửa hàng.
Ví dụ: “hàng dễ vỡ”, “hàng kỵ nước”, “cho phép kiểm hàng”,...