Bạn thực hiện như sau:

  1. Bạn vao Website ➨ Giao diện ➨ Thiết lập theme.
  2. Trong mục Thiết lập tổng quát, chọn mục Hình ảnh chia sẻ trang chủ lên facebook, thực hiện thay đổi
  3. Chọn Lưu để xác nhận và hoàn tất.

Sau khi điều chỉnh thay đổi, bạn cần debug trang web để thông tin website được cập nhật hay không bị báo cáo lỗi.

Xem chi tiết cách debug Facebook tại đây.


Mỗi giao diện có cách thao tác khác nhau hoặc không hỗ trợ tùy chỉnh trực tiếp, mà phải can thiệp thông qua việc code.


Nếu bạn gặp khó khăn trong quá trình thao tác, bạn liên hệ bộ phận Dịch vụ khách hàng thông qua các kênh: