Hiện tại hệ thống Haravan chỉ hỗ trợ xuất báo cáo ra file CSV


Để có được báo cáo dạng excel, bạn vui lòng chuyển định dạng cho file.

 

Bạn tham khảo thêm bài hướng dẫn hoặc công cụ chuyển đổi file