Hình thức thanh toán qua mã QR được phát triển nhằm rút gọn các thao tác chuyển khoản của người mua. Nhà bán chỉ cần thiết lập một mã QR chứa thông tin tài khoản ngân hàng và người mua thực hiện quét mã để thanh toán. Nhà bán hoàn toàn có thể tự tạo mã QR trên website theo hướng dẫn này của Haravan.

Nội dung


Hướng dẫn thiết lập hình thức thanh toán chuyển khoản qua mã QR

Để thiết lập mã QR chuyển khoản, bạn thực hiện các bước:

Bước 1: Trong mục Cấu hình, bạn chọn Phương thức thanh toán.

Thiết lập Phương thức thanh toán trong mục Cấu hình

Bước 2: Bạn chọn Thêm thanh toán thủ công.


Bước 3: Chọn loại phương thức thanh toán là Chuyển khoản qua QR và chọn Thêm tài khoản thụ hưởng.

Thêm tài khoản thụ hưởng

Bước 4: Nhập các thông tin bao gồm: ngân hàng, số tài khoản, tên chủ tài khoản -> chọn Lưu để hoàn tất.

Lưu ý: Bạn có thể thêm tối đa 5 tài khoản thụ hưởng, hệ thống sẽ lựa chọn ngẫu nhiên một tài khoản để hiển thị mỗi lần người mua thực hiện thanh toán.

Thêm thông tin tài khoản thụ hưởng


Bước 5 Nhập mô tả của phương thức ví dụ như khuyến mãi, thông tin tài khoản ngân hàng,... (nếu có) và chọn Kích hoạt để hoàn tất.Lựa chọn thanh toán chuyển khoản qua mã QR

Hình thức này hiện chỉ hỗ trợ trên trang thanh toán version 2, áp dụng khi khách chốt đơn tự động trên livestream Harasocial. Xem thêm Hướng dẫn Thiết lập trang giỏ hàng version 2 trên Harasocial tại đây!

Bước 1: Khi chọn thanh toán qua chuyển khoản và hoàn tất tạo đơn hàng, mã QR thanh toán sẽ hiển thị  người mua thực hiện quét mã này để thanh toán cho đơn. 

Sau 4 ngày tính từ thời điểm tạo mã QR, hệ thống sẽ tạo giao dịch mới và đổi mã QR khác để bảo mật thông tin. Việc thay đổi sẽ không ảnh hưởng đến giao dịch thanh toán của khách hàng. 
Khách hàng có thể vào đường dẫn trang giỏ hàng (được gửi qua messenger khi chốt đơn thành công trên livestream hoặc tin bán) để lấy mã QR mới.


Mã QR thanh toán hiển thị trên trang cảm ơn sau khi tạo đơn hàng

Bước 2 Sau khi người mua quét mã, số tiền cần thanh toán và thông tin người nhận sẽ tự động nhập vào màn hình chuyển khoản. Khi đã hoàn tất chuyển khoản, người mua có thể thêm hình ảnh chuyển khoản ở bên dưới.  

Tải ảnh chuyển khoản  


Hướng dẫn xử lý đơn hàng có phương thức chuyển khoản QR

Nhà bán cần xác nhận thanh toán cho đơn hàng có phương thức chuyển khoản QR trước khi xử lý giao hàng. Để thao tác nhanh hơn, bạn có thể sử dụng bộ lọc để lọc các đơn hàng có hình ảnh chuyển khoản đính kèm.

Sau đó, bạn chọn vào đơn hàng cần xác nhận  thực hiện xác nhận thanh toán cho đơn.Lưu ý:
Hình ảnh chuyển khoản chỉ hiển thị trong chi tiết đơn 4 ngàyDo đó, nhà bán cần thực hiện xử lý đơn trong thời gian này để không ảnh hưởng quá trình vận hành cũng như quyền lợi của người mua hàng. 

Xóa kết nối phương thức chuyển khoản qua mã QR

Nhằm bảo mật thông tin của nhà bán, khi tắt phương thức chuyển khoản, hệ thống sẽ xóa toàn bộ thông tin tài khoản thụ hưởng đã nhập khi thiết lập. Để tắt phương thức chuyển khoản, bạn thực hiện:

Bước 1: Tại mục Chuyển khoản QR, bạn chọn Thao tác và chọn Tắt phương thức.

Tắt phương thức chuyển khoản QR

Bước 2: Chọn Tắt để hoàn tất. 

Tắt phương thức chuyển khoản QR