1. Tại trang quản trị chọn Website ➠ Giao diện

2. Ở mục Giao diện hiện tại chọn Thiết lập Theme, sau đó bấm vào mục số “3. Trang chủ

Tiếp theo bấm vào mục số “2. Nội dung trên header” và nhập “Miễn phí vận chuyển” vào ô tương ứng

Hoặc một số giao diện yêu cầu nhập thông tin miễn phí vận chuyển  

3. Bấm Lưu để hoàn tất


Lưu ý: Một số giao diện không hỗ trợ nội dung trên hearder, hoặc thao tác có thể khác đi đôi chút.


Để được hướng dẫn chi tiết, bạn liên hệ bộ phận Dịch vụ khách hàng thông qua các kênh: