Nhãn hay Tag sản phẩm là tính năng mà hệ thống Haravan giúp bạn có thể bổ sung các từ khóa liên quan đến sản phẩm, điều này sẽ giúp khách hàng của bạn khi truy cập website và xem 1 sản phẩm có thể click vào các tag này để đi đến các nhóm sản phẩm cùng nằm trong tag đó.


Ngoài ra bạn có thể sử dụng tag để tạo bộ lọc hoặc là điều kiện khi tạo nhóm sản phẩm tự động. Có hai cách để gắn tag cho sản phẩm: gắn tag từng sản phẩm và gắn hàng loạt.


Nội dung 


Gắn nhãn từng sản phẩm 1. Trong Trang quản trị Haravan, click vào chi tiết một sản phẩm
 2. Trong khu vực Nhãn sản phẩm, bạn có thể nhập trực tiếp nhãn vào khung dữ liệu sau đó nhấn Enter
 3. Hoặc bạn có thể lựa chọn trong danh sách Từ khóa hay dùng
 4. Hoặc click chọn Tất cả nhãn để chọn
 5. Nhấn Cập nhật để lưu lại thiết lập tag sản phẩm
 6. Bạn có thể xóa một tag sản phẩm bằng cách click vào biểu tượng dấu chéo phía sau mỗi tag.

Gắn tag hàng loạt sản phẩm


 1. Trong trang danh sách sản phẩm, đánh dấu chọn các sản phẩm bạn muốn thêm tag
 2. Click vào nút Chọn thao tác phía trên
 3. Chọn Thêm nhãn
 4. Nhập tag cần thêm vào, cách nhau bởi dấu phẩy hoặc dùng phím Enter
 5. Nhấn Lưu để hoàn tất
 6. Bạn cũng có thể xóa bớt tag bằng cách click biểu tượng dấu chéo phía sau mỗi tag.


Tương tự để xóa hàng loạt tag, bạn đánh dấu sản phẩm và chọn Xóa nhãn để thực hiện xóa.Lọc sản phẩm theo nhãn


 1. Trong trang danh sách sản phẩm, chọn Thêm điều kiện lọc
 2. Trong trình đơn thả xuống, bạn chọn Được tag với → Có chứa → Chọn tag trong danh sách
 3. Click Thêm điều kiện lọc để hoàn tất
 4. Có thể dùng nút Lưu bộ lọc để sử dụng về sau.

Tạo nhóm sản phẩm tự động theo nhãn


Trong nhiều trường hợp, bạn có thể dùng tag để nhóm các sản phẩm có cùng chung tag lại với nhau.

 1. Trong màn hình tạo mới Nhóm sản phẩm
 2. Mục Các điều kiện, bạn chọn Sản phẩm tự động cập nhật dựa trên những điều kiện.
 3. Trong phần Các sản phẩm phải phù hợp, với Tất cả các điều kiện, các sản phẩm phải có tất cả những điều kiện đã đặt ra mới được hệ thống tự cập nhật vào nhóm. Với Bất kỳ điều kiện nào, các sản phẩm chỉ cần đạt một trong số những điều kiện đã đặt ra. 
 4. Lựa chọn điều kiện Tag sản phẩm → bằng → nhập vào tag sản phẩm bạn muốn
 5. Bạn có thể chọn kết hợp thêm nhiều điều kiện khác. 
 6. Sau đó nhấn Lưu để hoàn tất tạo nhóm sản phẩm.

Xóa nhãn sản phẩm đã tạo

Thao tác xóa nhãn sẽ giúp bạn xóa bớt những nhãn không cần thiết. Điều kiện để xóa nhãn đã tạo là không có một sản phẩm nào còn gắn được nhãn đó

1. Bạn thực hiện lọc sản phẩm Được tag với -> Chọn tên nhãn bạn muốn xóa -> Thêm điều kiện lọc


2. Bạn chọn vào ô vuông số 1 để thực hiện chọn hết sản phẩm -> Chọn mũi tên -> Xóa nhãn


3. Chọn nhãn muốn xóa -> Lưu


Nếu bạn thực hiện thêm nhãn hàng loạt hoặc gắn nhãn cho sản phẩm từ danh sách nhãn thì sẽ không thấy nhãn này nữa