Tên miền

Hiểu về tên miền
Tên miền (hay còn gọi là Domain) - là địa chỉ của trang web. Người dùng sẽ dùng nó để đi đến trang web của bạn trên internet. Nó xuất hiện trên thanh địa c...
Thu, 10 Tháng 10, 2019 at 5:01 PM
Mua một tên miền
Để mua được một tên miền ưng ý cho cửa hàng trực tuyến của bạn, cũng như tối ưu cho các công cụ tiềm kiếm, hãy tham khảo các bước sau. Bước 1: Xác định ...
Fri, 11 Tháng 10, 2019 at 9:16 AM
Kết nối tên miền với website
Tên miền (hay còn gọi là Domain) - là địa chỉ của website. Người dùng sẽ dùng nó để đi đến cửa hàng trực tuyến của bạn trên internet. Nó xuất hiện trên than...
Mon, 6 Tháng 1, 2020 at 5:08 PM
Quản lý tên miền
Khi đã có tên miền thì việc quản lý chặt chẽ sẽ giúp bạn có sự tùy chỉnh phù hợp với nhu cầu kinh doanh của mình. Thay đổi tên miền chính Để webit...
Fri, 11 Tháng 10, 2019 at 10:52 AM

Cùng danh mục