Để hiển thị popup cho giao diện, bạn nên cài đặt ứng dụng Pop-up Window tại đây. 


Nếu ứng dụng không đáp ứng được nhu cầu sử dụng, bạn có thể cần phải code lại trong thiết lập giao diện. Khi đó, bạn liên hệ bộ phận Dịch vụ khách hàng thông qua các kênh: