Để thêm logo Bộ Công Thương, bạn phải đăng ký với Bộ Công Thương.  Bạn xem hướng dẫn chi tiết tại đây


 

Sau khi đăng ký hoàn tất, Bộ Công Thương, bạn sẽ được cung cấp logoliên kết chứa thông tin chi tiết về doanh nghiệp, cá nhân mà bạn đã đăng ký. Bạn gửi thông tin này đến bộ phận Dịch vụ khách hàng thông qua các kênh hỗ trợ:


Sau khi nhận được thông tin và yêu cầu hỗ trợ, nhân viên kỹ thuật sẽ thực hiện mã hóa vào giao diện và hiển thị váo cuối trang giao diện.