Mô tả vấn đề:

Sản phẩm đã hết hàng + không cho phép đặt khi hết hàng nhưng vẫn có đơn hàng phát sinh >>> dẫn đến tồn âm


Nguyên nhân:

Kiểm tra nếu đơn hàng phát sinh đến từ kênh Hararetail (POS) >>> tại đây shop có tích chọn cho phép bán hàng khi hết tồn kho thì vẫn tạo được đơn nhé


Cách giải quyết:

Tắt Cho phép bán hàng khi hết tồn kho trong cấu hình bán hàng trên Hararetail