Báo cáo bán hàng giúp chủ cửa hàng quản lý và kiểm soát doanh thu trong khoảng thời gian nhất định theo sản phẩm, theo kênh bán hàng, theo từng chi nhánh,... Qua đó, chủ cửa hàng có thể dễ dàng đưa ra các chiến lược kinh doanh phù hợp để tăng doanh thu


Doanh thu trong báo cáo được ghi nhận tại thời điểm phát sinh đơn hàng. 

Nội dung


1) Các khái niệm cần nắm


KHÁI NIỆM


Ý NGHĨA

Doanh thu
Số lượng sản phẩm đã bán (x) Giá bán.


Giảm giá


Tổng số tiền giảm giá (-) chương trình "Khách hàng thân thiết".


Doanh thu thuần


Số tiền thu được do bán sản phẩm sau khi trừ toàn bộ các giảm giá.

Doanh thu thuần = Doanh thu (-) Giảm giá (-) Giảm giá KHTTTổng hóa đơn


Tổng tiền ghi nhận trên hóa đơn bán hàng.

Tổng hóa đơn = Doanh thu thuần (+) Phí vận chuyểnĐã thu


Tổng tiền đã thu do bán sản phẩm từ tất cả các phương thức thanh toán (tiền mặt, COD, chuyển khoản ngân hàng...).


Giảm giá KHTT

Tiền khuyến mãi Khách hàng thân thiết.

Vận chuyển

Phí vận chuyển thu từ khách hàng.

Hoàn trả

Số tiền hoàn trả do khách hàng đổi trả hàng.

Số sản phẩm

Tổng số lượng sản phẩm đã bán được.

Số sản phẩm trả

Tổng số lượng sản phẩm bị hoàn trả.


2) 15 mẫu báo cáo cơ bản

 • Dòng tiền bán hàng - Tất cả cửa hàng 

Báo cáo số lượng doanh thu cho tất cả cửa hàng. Đây là báo cáo có tính tổng hợp cao nhất.

 • Sản phẩm

Báo cáo doanh thu đến từ các sản phẩm kèm số lượng đã bán. Đây là báo cáo giúp người bán biết được sản phẩm bán nào chạy và quản lý tồn kho tốt hơn. 

 • Kênh bán hàng Online

Báo cáo doanh thu đến từ các kênh bán hàng Online (Website, mạng xã hội, sàn thương mại điện tử)  kèm số đơn hàng đã thu. Đây là báo cáo giúp người bán biết được kênh bán hàng hiệu quả. 

 • Kênh bán hàng POS

Báo cáo doanh thu đến từ kênh bán hàng POS.

 • Kênh bán hàng Facebook

Báo cáo doanh thu đến từ kênh bán hàng Facebook. Đây là một báo cáo nhỏ trong Kênh bán hàng Online.

 • Nhân viên bán hàng

Báo cáo doanh thu theo nhân viên. Đây là báo cáo giúp người bán đánh giá hiệu suất bán hàng của mỗi nhân viên.

 • Chi nhánh bán hàng

Báo cáo doanh thu theo từng chi nhánh. Đây là báo cáo giúp người bán đánh giá hiệu suất bán hàng của mỗi chi nhánh. 

 • Traffic Source

Đây là báo cáo doanh thu theo 

 • Bán theo vùng

Báo cáo doanh thu theo các tỉnh thành thực hiện thanh toán. Đây là báo cáo giúp người bán biết được tình hình kinh doanh của từng khu vực địa lý.

 • Khách hàng

Báo cáo doanh thu theo khách hàng. Đây là báo cáo giúp người bán xem được độ tương tác và sự trung thành của khách hàng. 

 • Theo tháng hiện tại

Báo cáo doanh thu từ đâu tháng đến thời điểm hiện tại.

 • Theo ngày giờ

Báo cáo doanh thu theo từng khu giờ. Đây là báo cáo giúp người bán biết được đâu là thời gian cao điểm trong ngày.

 • Sản phẩm SKU

Báo cáo doanh theo từng biến thể 

 • Sản phẩm - Nhà sản xuất

Báo cáo doanh thu theo nhà sản xuất. Đây là báo cáo giúp người bán biết được sản phẩm của nhà sản xuất nào bán chạy nhất.

 • Nhân viên bán hàng - Theo ngày

Báo cáo doanh thu theo nhân viên trong thời gian một ngày. Đây là báo cáo giúp chủ cửa hàng đánh giá hiệu suất và năng lực của từng nhân viên.