Bạn chỉ có thể xóa một kho hàng mới tạo hoặc chưa từng có lịch sử giao dịch như mua hàng, điều chuyển, điều chỉnh,...

Vậy để xử lý kho hàng không còn sử dụng nữa, bạn thực hiện:

1. Chỉnh lại tên kho thành Không khả dụng để đánh dấu kho

2. Bỏ chọn Địa chỉ lấy hàng trong trang chi tiết kho hàng: Hệ thống sẽ bỏ địa chỉ này khỏi danh sách kho xuất hàng khi thực hiện tạo vận đơn. Thao tác này sẽ tránh nhân viên nhầm lẫn về địa chỉ lấy hàng 

3. Xóa các nhân viên và nhóm phân công đã phân công vào kho (nếu không còn nhu cầu sử dụng kho) -> chọn Lưu để hoàn tất