Bạn có thể chỉnh sửa tiêu đề theo cách thủ công hoặc chỉnh sửa hàng loạt sản phẩm bằng cách nhập file

Nội dung


Hướng dẫn chỉnh sửa tiêu đề thủ công 

1. Tại mục Sản phẩm, bạn thực hiện tìm tên sản phẩm cần chỉnh sửa

2. Chọn vào sản phẩm cần chỉnh sửa 

3. Nhập tên sản phẩm ở ô " Tên sản phẩm"

4. Kéo chuột suống dưới cùng chọn "Chỉnh sửa SEO" (Không bắt buộc)

5. Sửa lại đường dẫn đúng với tên sản phẩm mới. Mỗi từ viết không dấu và nối nhau bởi dấu gạch nối (không bắt buộc)

Lưu ý:
Sau khi thực hiện chỉnh sửa tiêu đề trang hoặc đường dẫn, Google sẽ cần một khoảng thời gian để cập nhật lại.


Bước 7: Bấm Cập nhật để hoàn tất 


Hướng dẫn chỉnh sửa tiêu đề bằng cách nhập file

1. Tại mục Sản phẩm, bạn thực hiện lọc và tải file sản phẩm cần chỉnh sửa

2. Trên file excel sản phẩm, bạn chỉnh sửa lại tiêu đề sản phẩm 

Lưu ý:
Vui lòng không chỉnh sửa URL sản phẩm vì khi tải file lên, hệ thống sẽ không nhận diện được đây là sản phẩm đã có sẵn và tạo thành sản phẩm mới


3. Tại mục Sản phẩm, bạn chọn Thao tác -> chọn Nhập dữ liệu

4. Chọn Nhập file và tải file đã chỉnh sửa lên -> chọn Nhập dữ liệu

5. File kết quả sẽ được gửi về email bạn dùng để đăng nhập vào trang quản trị MyHaravan