Bước 1: Vào mục Sản phẩm >> Tất cả sản phẩm

Bước 2: Lọc hoặc tìm tên sản phẩm cần sửa đổi

Bước 3: Nhấp vào sản phẩm cần sửa đổiBước 4: Nhập tên sản phẩm ở ô " Tên sản phẩm"
Bước 5: Kéo chuột suống dưới cùng chọn "Chỉnh sửa SEO" (Không bắt buộc)


Lưu ý: Bước 5 và 6 chỉ thực hiện nếu muốn tối ưu SEO, nếu không sản phẩm vẫn hiển thị được bình thường


Bước 6: Sửa lại đường dẫn đúng với tên sản phẩm mới. Mỗi từ viết không dấu và nối nhau bởi dấu gạch nối (không bắt buộc)


Bước 7: Bấm "Cập nhật"