Nhóm sản phẩm được thiết lập để người mua tìm kiếm sản phẩm nhanh chóng. Nhóm sản phẩm còn giúp người bán nhóm được các mặt hàng bán theo mục đích riêng. Chẳng hạn: 

 • Sản phẩm từng phân khúc hay có thuộc tính giống nhau.

 • Sản phẩm khuyến mãi, đồng giá, giảm giá.

 • Sản phẩm bán theo mùa, theo sự kiện. 


2 loại nhóm sản phẩm

1. Nhóm sản phẩm theo điều kiện: Hệ thống sẽ dựa theo điều kiện bạn đã thiết lập khi tạo nhóm để tự động thêm sản phẩm đáp ứng điều kiện vào nhóm.

2. Nhóm sản phẩm thủ công: Bạn sẽ tự thêm sản phẩm vào nhóm này.  


Nội dung


1) Hướng dẫn tạo nhóm sản phẩm theo điều kiện (nhóm sản phẩm tự động)

Người bán sẽ tự quy định các điều kiện và hệ thống sẽ tự động thêm các sản phẩm thỏa điều kiện vào nhóm.

 • Hạn chế: Không thể xóa sản phẩm trong nhóm này, chỉ có thể thay đổi điều kiện. 
 • Thuận lợi: Các sản phẩm mới sau này cũng được cập nhật tự động vào nhóm nếu thỏa điều kiện.
Slider
Slider
Slider
Slider
Slider
Slider2) Hướng dẫn tạo nhóm sản phẩm thủ công

Người bán sẽ tự thêm sản phẩm vào nhóm này. 

 • Hạn chế: Bạn phải tự thêm sản phẩm vào nhóm.

 • Thuận lợi: Quản lý chuyên biệt ví dụ nhóm sản phẩm lẻ dành cho Flash Sale. Có thể xóa được sản phẩm khi làm theo cách nhóm thủ công.

Slider
Slider
Slider
Slider
Slider
Slider


note

Lưu ý | 

 • Đối với nhóm có nhiều điều kiện. Sản phẩm chỉ được tự động cho vào khi thỏa tất cả điều kiện (khi chọn Các sản phẩm phải phù hợp với Tất cả các điều kiện) hoặc thỏa một trong số các điều kiện đã đặt ra (khi chọn Các sản phẩm phải phù hợp với Bất kỳ điều kiện nào).
 • Khác biệt trong quá trình thực hiện, nhóm sản phẩm thủ công cần lưu mới được chọn sản phẩm.
 • Khác với bộ lọc chỉ hỗ trợ người bán quản lý sản phẩm, nhóm sản phẩm dành cho cả người bán & người mua áp dụng linh hoạt 2 tính năng này để tăng hiệu suất bán hàng.  


3) Xóa sản phẩm trong nhóm & xóa nhóm


Cách xóa nhóm sản phẩm:

 1. Trong admin Haravan, mục Sản phẩm > Chọn Nhóm sản phẩm.
 2. Chọn Nhóm sản phẩm cần xóa. 
 3. Chọn Xóa nhóm sản phẩm.
Slider
Slider
Slider
Slider
Slider


Cách xóa sản phẩm trong nhóm:

 1. Trong admin Haravan, mục Sản phẩm > Chọn Nhóm sản phẩm.
 2. Chọn Nhóm sản phẩm cần xóa.
 3. Chọn Sản phẩm cần xóa > Chọn Cập nhật để lưu.


Slider
Slider
Slider
Slider
Slider4) Thêm nhóm sản phẩm vào menu website

Bạn có thể thêm nhóm sản phẩm của mình vào menu trên website bằng cách chọn Thêm menu tại khu vực Menu ở góc phải trang chi tiết nhóm sản phẩm.5) Thêm/xóa nhóm sản phẩm khỏi kênh bán hàng


Thêm/ xóa từng nhóm sản phẩm khỏi kênh bán hàng:

 1. Trong màn hình chi tiết nhóm sản phẩm, đánh dấu chọn kênh bán hàng trong phần Hiển thị bên phải
 2. Đối với kênh bán hàng Website, bạn có thể tùy chỉnh ngày mà nhóm sản phẩm này sẽ được hiển thị. Tính năng này phù hợp với các hoạt động bán hàng theo mùa, khuyến mãi theo khung thời gian,...
 3. Nhấn Cập nhật để hoàn tất.Thêm/ xóa nhiều nhóm sản phẩm cùng lúc khỏi kênh bán hàng:

 1. Trong màn hình danh sách nhóm sản phẩm, đánh dấu chọn các nhóm sản phẩm cần thao tác
 2. Chọn thao tác là Chọn kênh bán hàng hoặc Ẩn kênh bán hàng tùy nhu cầu
 3. Xác nhận Thêm hoặc Ẩn nhóm sản phẩm khỏi kênh bán hàng.


6)  Sắp xếp sản phẩm trong nhóm

Bạn thực hiện như sau:

 1. Bạn vào Trang quản trị Sản phẩmNhóm sản phẩm

 2. Chọn nhóm sản phẩm cần sắp xếp.

 3. Bạn kéo xuống phần Sắp xếp, chọn các sắp xếp

 4. Chọn Lưu để hoàn tất.


Haravan hỗ trợ bạn sắp xếp theo:

 • Tùy chọn: Cho phép kéo thả sản phẩm tùy ý

 • Theo bảng chữ cái: A-Z hoặc Z-A

 • Theo giá: Từ cao đến thấp hoặc ngược lại

 • Theo ngày: Từ mới đến cũ hoặc ngược lại

 • Bán chạy

 • Tồn kho: Giảm dần