Nhóm sản phẩm được thiết lập để người mua tìm kiếm sản phẩm nhanh chóng. Nhóm sản phẩm còn giúp người bán nhóm được các mặt hàng bán theo mục đích riêng. Chẳng hạn: 

 • Sản phẩm từng phân khúc hay có thuộc tính giống nhau.

 • Sản phẩm khuyến mãi, đồng giá, giảm giá.

 • Sản phẩm bán theo mùa, theo sự kiện. 


2 loại nhóm sản phẩm

1. Nhóm sản phẩm theo điều kiện: Hệ thống sẽ dựa theo điều kiện bạn đã thiết lập khi tạo nhóm để tự động thêm sản phẩm đáp ứng điều kiện vào nhóm.

2. Nhóm sản phẩm thủ công: Bạn sẽ tự thêm sản phẩm vào nhóm này.  Nội dung


Hướng dẫn tạo nhóm sản phẩm theo điều kiện (nhóm sản phẩm tự động)

Người bán sẽ tự quy định các điều kiện và hệ thống sẽ tự động thêm các sản phẩm thỏa điều kiện vào nhóm.

 • Hạn chế: Không thể xóa sản phẩm trong nhóm này, chỉ có thể thay đổi điều kiện. 
 • Thuận lợi: Các sản phẩm mới sau này cũng được cập nhật tự động vào nhóm nếu thỏa điều kiện.


Các điều kiện thiết lập nhóm sản phẩm tự động


Các sản phẩm phải phù hợp với:

 • Tất cả các điều kiện: Sản phẩm phải đáp ứng tất cả điều kiện đã thiết lập 
 • Bất kỳ điều kiện nào: Sản phẩm chỉ cần đáp ứng được một trong số các điều kiện đã thiết lập

Để tạo nhóm sản phẩm tự động, bạn thực hiện:

1. Trang quản trị -> Sản phẩm -> Nhóm sản phẩm

2. Chọn Tạo nhóm sản phẩm

3. Điền thông tin về nhóm sản phẩm

4. Chọn Sản phẩm tự động cập nhật dựa trên những diều kiện -> Thêm điều kiện cho nhóm sản phẩm. Xem thêm Hướng dẫn thiết lập điều kiện cho nhóm sản phẩm tự động.


5. Chọn Lưu để hoàn tấtHướng dẫn tạo nhóm sản phẩm thủ công

Người bán sẽ tự thêm sản phẩm vào nhóm này. Xem thêm Hướng dẫn thêm sản phẩm vào nhóm sản phẩm thủ công 

 • Hạn chế: Bạn phải tự thêm sản phẩm vào nhóm.

 • Thuận lợi: Quản lý chuyên biệt ví dụ nhóm sản phẩm lẻ dành cho Flash Sale. Có thể xóa được sản phẩm khi làm theo cách nhóm thủ công.

Để tạo nhóm sản phẩm thủ công, bạn thực hiện:

1. Trang quản trị -> Sản phẩm -> Nhóm sản phẩm 

2. Chọn Tạo nhóm sản phẩm

3. Điền thông tin nhóm sản phẩm

4. Chọn Tự chọn sản phẩm

5. Chọn Lưu để tạo nhóm

6. Chọn sản phẩm để thêm vào nhóm

7. Chọn Lưu để hoàn tất 

Slider
Slider
Slider
Slider
Slider
Slider


note

Lưu ý | 

 • Khác biệt trong quá trình thực hiện, nhóm sản phẩm thủ công cần lưu mới được chọn sản phẩm.Xóa sản phẩm trong nhóm & xóa nhóm


Cách xóa nhóm sản phẩm:

 1. Trong admin Haravan, mục Sản phẩm > Chọn Nhóm sản phẩm.
 2. Chọn Nhóm sản phẩm cần xóa. 
 3. Chọn Xóa nhóm sản phẩm.
Slider
Slider
Slider
Slider
Slider


Cách xóa sản phẩm trong nhóm:

 1. Trong admin Haravan, mục Sản phẩm > Chọn Nhóm sản phẩm.
 2. Chọn Nhóm sản phẩm cần xóa.
 3. Chọn Sản phẩm cần xóa > Chọn Cập nhật để lưu.


Slider
Slider
Slider
Slider
SliderThêm nhóm sản phẩm vào menu website

Bạn có thể thêm nhóm sản phẩm của mình vào menu trên website bằng cách chọn Thêm menu tại khu vực Menu ở góc phải trang chi tiết nhóm sản phẩm.Thêm/xóa nhóm sản phẩm khỏi kênh bán hàng


Thêm/ xóa từng nhóm sản phẩm khỏi kênh bán hàng:

 1. Trong màn hình chi tiết nhóm sản phẩm, đánh dấu chọn kênh bán hàng trong phần Hiển thị bên phải
 2. Đối với kênh bán hàng Website, bạn có thể tùy chỉnh ngày mà nhóm sản phẩm này sẽ được hiển thị. Tính năng này phù hợp với các hoạt động bán hàng theo mùa, khuyến mãi theo khung thời gian,...
 3. Nhấn Cập nhật để hoàn tất.
Thêm/ xóa nhiều nhóm sản phẩm cùng lúc khỏi kênh bán hàng:

 1. Trong màn hình danh sách nhóm sản phẩm, đánh dấu chọn các nhóm sản phẩm cần thao tác
 2. Chọn thao tác là Chọn kênh bán hàng hoặc Ẩn kênh bán hàng tùy nhu cầu
 3. Xác nhận Thêm hoặc Ẩn nhóm sản phẩm khỏi kênh bán hàng.Sắp xếp sản phẩm trong nhóm

Bạn thực hiện như sau:

 1. Bạn vào Trang quản trị Sản phẩmNhóm sản phẩm

 2. Chọn nhóm sản phẩm cần sắp xếp.

 3. Bạn kéo xuống phần Sắp xếp, chọn các sắp xếp

 4. Chọn Lưu để hoàn tất.


Haravan hỗ trợ bạn sắp xếp theo:

 • Tùy chọn: Cho phép kéo thả sản phẩm tùy ý

 • Theo bảng chữ cái: A-Z hoặc Z-A

 • Theo giá: Từ cao đến thấp hoặc ngược lại

 • Theo ngày: Từ mới đến cũ hoặc ngược lại

 • Bán chạy

 • Tồn kho: Giảm dần
Thay đổi tên và mô tả của nhóm sản phẩm

Để thay đổi tên hoặc mô tả của nhóm sản phẩm:

1. Từ trang quản trị -> Sản phẩm -> Nhóm sản phẩm.

2. Click vào tên Nhóm sản phẩm muốn sửa đổi.


3. Tại trang sửa đổi chi tiết, thực hiện thay đổi ở các trường Tên sản phẩm và Mô tả.

4. Nhấn Cập nhật để hoàn tất.