Bạn cần quan tâm:


1) Các thông tin chung


GIAO DIỆN


Ý NGHĨA

Tên cửa hàng

Tên cửa hàng mà người bán thiết lập sẽ xuất hiện trên Website Haravan

Thẻ tiêu đề và thẻ mô tả

Giúp xác định cửa hàng của bạn xuất hiện trên công cụ tìm kiếm.


Google Analytics


Cung cấp số liệu chính xác về các chỉ số liên quan đến Website như số lượng người truy cập, thống kê thời gian thực,...


Facebook Pixel


Facebook Pixel giúp người bán tạo chiến dịch quảng cáo trên Facebook để tìm kiếm khách hàng mới mua hàng trên website.