Thẻ ALT là một phần quan trọng trong mô tả sản phẩm của bạn. Nếu một hình ảnh không thể hiển thị vì bất kỳ lý do nào đó, thẻ ALT sẽ được hiển thị thay thế. Vì vậy, bạn nên sử dụng thẻ ALT ngắn gọn nhưng giàu tính miêu tả. Việc thêm vào thẻ ALT cũng giúp tăng cường SEO cho website của bạn.
Để thêm thẻ ALT vào hình ảnh sản phẩm, bạn thực hiện:
1. Tại trang quản trị, bạn chọn Sản phẩm -> chọn sản phẩm cần chỉnh sửa
2. Kéo xuống phần Ảnh -> Đưa chuột vào hình ảnh và chọn nút ALT 

3. Thêm hoặc chỉnh sửa thẻ ALT trong ô nhập nội dung -> chọn Lưu để hoàn tất