Để tạo khuyến mãi mua sản phẩm tặng sản phẩm, bạn có thể cài đặt ứng dụng Mua X tặng Y trong kho ứng dụng của Haravan.


Ngoài tính năng cho phép cấu hình mua sản phẩm tặng sản phẩm, bạn có thể cấu hình cho phép mua sản phẩm được chiết khấu % hoặc giảm số tiền tương ứng.


Bạn có thể tham khảo thông tin ứng dụng tại đây.


Hoặc nếu có khó khăn khi cài đặt và sử dụng ứng dụng, bạn liên hệ bộ phận Dịch vụ khách hàng để nhận sự hỗ trợ: