Để thêm quản trị viên, bạn vào Cấu hình ➨ Tài khoản, và click vào nút "Thêm tài khoản".


Để xóa quản trị viên, trong danh sách quản trị, bạn kéo thanh trượt sang phải và click vào biểu tượng xóa ở cuối dòng nhân viên cần xóa.


Bạn vui lòng xem chi tiết tại đây.


NHỮNG BÀI VIẾT LIÊN QUAN

Nhóm tài khoản

Nhóm phân công