Sản phẩm chính là hàng hóa, phần mềm, dịch vụ hoặc phiếu quà tặng, mã giảm giá,... mà bạn có thể đưa vào thị trường để tạo sự chú ý, mua sắm, sử dụng hay tiêu dùng nhằm thỏa mãn nhu cầu của khách hàng.


Bạn thêm sản phẩm vào hệ thống Haravan bằng cách nhập những thông tin chi tiết và hình ảnh của sản phẩm. Nếu sản phẩm của bạn có nhiều thuộc tính như kích cỡ, màu sắc, bạn cũng có thể tạo thêm biến thể của sản phẩm theo từng thuộc tính.


Khi bạn thêm mới hay thay đổi các thông số của sản phẩm, bạn cũng có thể cho phép sản phẩm xuất hiện trên các kênh bán hàng khác như Website, Facebook, các kênh thương mại điện tử,...


Bạn có thể xem, thêm mới, cập nhật, hay sắp xếp lại sản phẩm và các biến thể tại trang quản lý sản phẩm ở phần quản lý chuyên sâu cửa hàng với Haravan.


Các nội dung liên quan đến quản lý sản phẩm:

 1. Trang danh sách sản phẩm
 2. Tìm kiếm và sử dụng bộ lọc sản phẩm
 3. Gắn nhãn (tag) cho sản phẩm
 4. Thêm mới một sản phẩm
 5. Nhập danh sách sản phẩm
 6. Xuất danh sách sản phẩm
 7. Thuộc tính và biến thể của sản phẩm
 8. Hình ảnh sản phẩm
 9. Tạo và in barcode sản phẩm
 10. Hiển thị và ẩn sản phẩm trên kênh bán hàng
 11. Nhóm sản phẩm
 12. Khuyến mãi sản phẩm
 13. Hướng dẫn tạo sản phẩm combo
 14. Hướng dẫn quản lý sản phẩm theo lô hạn sử dụng
 15. Xóa sản phẩm